Filters (4 )
Download Results
2,783 research outcomes, page 1 of 279
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Jan Fredrik; Skatter, Ole Jørgen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne masteroppgaven er en regnskaps- og finansiell analyse av børsnoterte fotballklubber. Formålet er å analysere faktorer som påvirker aksjeprisingen av børsnoterte fotballklubber. Tidligere studier har konkludert med at det har vært knyttet liten avkastning og stor r...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rashid, Mizgin Aziz;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Utvikling har vært hovedmålet for alle mennesker. Når det gjelder utviklingen av kjøretøyer, vet de fleste at vanlige kjøretøyer er tunge, gjerne over ett tonn og at vekt er en hovedutfordring for å få redusert avgassutslipp. Derfor, det er veldig viktig for mennesker å...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håheim, Marianne;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Ved å fylle stålsøyler med betong kan man oppnå en høy brannmotstand uten bruk av utvendig brannbeskyttelse. I tillegg til at man kan eksponere stålet, som blir sett på som en estetisk gevinst, blir også tverrsnittsarealet på søylen mindre enn ved bruk av en enkel ståls...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kay, Ingrid;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Algebra er et problemområde for mange norske elever, og elevene får sjelden mulighet til å øve på problemløsing. Matematikkundervisningen er lagt opp på en slik måte at elever bruker utenatlæring og kopierer fremgangsmåter, i stedet for at de selv må overvåke og ta ansv...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øvereng Bjøntegaard, Heidi;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Bakgrunn: Mange mennesker lever med langvarig helseutfordring og i Norge er det anslått at ungdom og unge voksne med slike utfordringer utgjør ca. 80.000-100.000 (Legard, 2013). Norske myndigheter ønsker mer helsefremmende og forbyggende arbeid i helse- og omsorgstjenes...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brattestå, Anne Christine; Thomassen, Marthe Maren Aschim;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Ås tettsted i Akershus er pekt ut som én av fremtidens regionbyer som skal ta imot mye av den forventede veksten i Oslo- og Akershus, og står dermed overfor omfattende urbanisering og utbygging. I likhet med flere av de andre regionbyene, ligger Ås tettsted i tilknytnin...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Veie, Marthe;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Det arbeides med ny transportløsning for jernbane og veg på strekningen Trondheim-Steinkjer. Statens Vegvesen og Jernbaneverket har i den forbindelse utarbeidet seks forslag til konsepter. I Moderniseringskonsepter, som regjeringen har besluttet at det skal arbeides vid...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Emelianova, Kristina;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  En av de viktigste karakteristikkene ved moderne utvikling er en sterk økende urbanisering som omfatter stadig mer av landarealer. Dramatiske endringer i den romlige organiseringen av landskapet, som dette medfører, har en betydelig påvirkning på naturen, derav også art...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten gir resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2017. Resultatene inkluderer oversikter over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert sediment i alle stasjoner, samt tarmbakterier i...

 • publication . Book . 1964
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gleinsvik, Paul;

  Fra Institutt for landmåling. Melding nr. 2.

2,783 research outcomes, page 1 of 279