Filters (4 )
Download Results
6,761 research outcomes, page 1 of 677
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Husom, Hanna Halbakken; Johnsen, Fride Lodden; Staxrud, Siri Brænden;
  Publisher: NTNU

  Introduksjon: Opioider er de mest brukte vanedannende legemidlene i Norge. Personer som har utviklet en avhengighet overfor legemidlet opplever ofte å bli forhåndsdømt og diskriminert i møte med helsevesenet. Smertelindring av denne pasientgruppen er blitt beskrevet som...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Ane;
  Publisher: NTNU

  I denne oppgaven skal jeg ta dere med på en reise gjennom norsk arkivhistorie. Dokumentene vi har i våre arkiver er sentrale for forskning, og de kan fungere som bevismateriale i rettslige spørsmål. Men hvis de skal være sikre kilder til informasjon, så er det også livs...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forås, Vibeke Berg;
  Publisher: NTNU

  Background: People with chronic illnesses may require many different healthcare services and there is need for coordination between these services. The purpose of this thesis was to investigate whether consumption of healthcare can predict patients' experience with cont...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiven, Ingrid Fonstad; Jøndal, Sigrun; Snilsberg, Liv Marit;

  Utdanningskvalitet og styrking av praksisundervisningen er av stor betydning. Etter flere endringer både i høgskolesektoren og helsetjenesten, stilte departementet prosjektmidler til disposisjon for samarbeidsprosjekter mellom praksisarenaene og sykepleierutdanningen. P...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melhus, Erlend Andreas;
  Publisher: NTNU

  Vegnettet representerer store verdier som krever kontinuerlig overvåking og vedlikehold for å opprettholde ønsket kvalitet. Etter som vegholder ofte har begrensede ressurser er det viktig å prioritere tiltak der disse gir størst samfunnsøkonomisk nytte. I vegforvaltning...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hartmann, Christina Høyne; Tomter, Lill Iren H;

  NORSK: Vi har benyttet oss av en litteraturstudie for å fordype oss i hvordan man som sykepleier kan forebygge infeksjoner hos barn med leukemi i tiden med cytostatikabehandling. Innledningen vår beskriver valg av problemstilling, avgrensning og oppgaveoppbygging. I met...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fylling, Alice Danielle Røyset; Bøe, Renate Rimstad; Hagen, Guro Mette;

  Denne oppgaven gjør rede for rensefiskens atferd i naturlig miljø og i merd, sett i velferdssammenheng. Oppgaven omhandler artene rognkjeks og berggylt, der rognkjeks blir mest vektlagt. Hensikten er å se om miljøet i merd er optimalt, og om det er sammenheng mellom mil...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Elke Heidi;
  Publisher: NTNU

  I denne studien har jeg belyst hvordan praksisveilederne ved trafikklærerutdanningen på HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) gjennom sine arbeidsmåter legger til rette for refleksjon blant trafikklærerstudentene. Mine undersøkelser er basert på selvrapportering og min prob...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forbord, Magnar; Daugstad, Karoline; Frisvoll, Svein Johan; Kvam, Gunn-Turid;
  Publisher: Norsk senter for bygdeforskning
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvernmo, Susanne;
  Publisher: Institutt for telematikk

  I arbeidet med prosjektoppgaven høsten 2012 utarbeidet jeg et konseptog en rekke skisser for en mobilapplikasjon for førstegangssøkere av førerkorthos Statens vegvesen. Denne oppgaven er en fortsettelse på arbeidet gjort iprosjektoppgaven. Gjennom en brukersentrert desi...

6,761 research outcomes, page 1 of 677