Download Results
725 research outcomes, page 1 of 73
 • publication . Research . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom; Rybalka, Marina;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Basert på mikrodata undersøker vi hvordan allmenngjøring har påvirket lønnsutviklingen og faktorbruken innenfor tre næringsområder, dvs. byggesektoren, verftssektoren og renholdssektoren. Dette gjøres ved hjelp av to separate paneldataanalyser. I den ene analysen er det...

 • publication . Research . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torsteinsen, Arnhild;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2017 en undersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonell i videregående opplæring. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, publikasjoner fra KD samt til forskning og undervisning. Unders...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hirsch, Agnes Aaby;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ I løpet av de siste 20 årene har det blitt færre personer som mottar sosialhjelp, og nedgangen har aldri vært så stor som det siste året. De totale utbetalingene er blitt mindre, men...

 • publication . Report . 1981
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Cappelen, Ådne; Garaas, Erik; Longva, Svein;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Statistisk Sentralbyrå arbeider med å utvikle en ny serie makroøkonomiske årsmodeller kalt MODAG. I den foreliggende rapport presenteres innholdet i den første versjonen av MODAG. Rapporten inneholder også en sammenlikning av MODIS IV og MODAG ved hjelp av virkningstall...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnstad, Atle Fremming; Solli, Marte;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  I rapporten dokumenteres en modell for bestemmelse av folketrygdens utbetalinger til sykelønn. I estimeringen av de økonomiske sammenhengene er det benyttet data for perioden 1984 frem til og med 2004. Modellen beskriver hvordan demografiske faktorer og konjunkturene re...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brathaug, Ann Lisbet; Fløttum, Erling Joar; Halvorsen, Tore; Sørensen, Knut Ø.; Todsen, Steinar;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapet fra 1970 og fram til i dag. Resultatet er at bruttonasjonalproduktet ...

 • publication . Report . 1987
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aaberge, Rolf;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Dette er en gratis nettressurs. Et sentralt problem for beskrivelse og analyse av arbeidsledighetens varighet, er at de publiserte data for fordelinger av ledighetens varighet strengt tatt ikke sier noe om de arbeidslediges tilbøyelighet til å gå ut av arbeidsledighet. ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borgan, Jens-Kristian;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  På midten av 1960-tallet var det om lag 25 000 plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. I over 20 år økte dette antallet til det i 1988 nådde en topp på nær 50 000. Utfasing av aldershjem reduserte deretter antall institusjonsplasser samtidig som det er by...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Galloway, Taryn Ann; Kirkebøen, Lars Johannessen; Rønning, Marte;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Denne rapporten analyserer hvorvidt det er systematiske forskjeller mellom skoler i hvordan de setter standpunktkarakterer for sine elever. Måten dette gjøres på er å undersøke om det er systematiske avvik (på skolenivå) mellom standpunkt- og eksamenskarakterer. Standpu...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Arne;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ Noen færre i Norge bor trangt og stadig flere bor svært romslig. De gruppene som bodde romslig fra før, har fått det enda romsligere, mens det er liten endring for de gruppene som bo...

725 research outcomes, page 1 of 73
Last index information