Download Results
863 research outcomes, page 1 of 87
 • publication . External research report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Christin; Thesen, Gunnar;
  Publisher: IRIS Samfunnsforskning

  I ukene 33 til 36 i 2005 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant bosatte på Jæren. Undersøkelsen er en del av Reisevaneundersøkelsen for Jæren 2005. Den består av to undersøkelser, en hovedundersøkelse som skal representere årsgjennomsnittet i reisevaner og e...

 • publication . External research report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Denne rapporten er sluttleveransen fra prosjektet «Innsats mot arbeidslivskriminalitet – kartlegging og evaluering av hvordan det lokale samarbeidet mellom statlige etater fungerer,» som er skrevet på oppdrag for Arbeids‐ og sosialdepartementet. Rapporten er utarbeidet ...

 • publication . External research report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Molversmyr, Åge;
  Publisher: Rogalandsforskning
 • publication . External research report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Godtfred A.;
  Publisher: NORCE Miljø

  Bunnfaunaen er undersøkt i et utvalg av elver i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Undersøkelsen er gjort for å karakterisere den økologiske statusen i elvene med vekt på forsuring og organisk belastning / forurensing. Resultatene er presentert som faktaark for hver loka...

 • publication . External research report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aas, Randi W.; Merkus, Suzanne; Kiær, Elisabeth;
  Publisher: IRIS Samfunn

  Førti prosent av alle legemeldte sykmeldinger skyldes muskel- og skjellettplager, og cirka 30 prosent av disse regnes for å være arbeidsrelaterte. Tilrettelegging på arbeidsplassen er blitt et stadig viktigere virkemiddel for å hindre at ansatte blir syke, eller for å f...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per;
  Publisher: Uni Research Miljø

  Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skorpo NV i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersokel...

 • publication . Research . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leknes, Einar; Thygesen, Janne;
  Publisher: IRIS Samfunn

  Dette arbeidsnotatet er en del av forskningsprosjektet ”Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?” som inngår i Norges Forskningsråds program: ”Demokrati, styring og regionalitet”. Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Agderfors...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  På oppdrag fra Marine Harvest Midt, har Aqua Kompetanse AS tatt bunnprøver og hydrografiske målinger på én stasjon i tilknytning til oppdrettslokaliteten Feøya i Mursteinsfjorden, Flatanger kommune. Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskn...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS nordvest for Mausundvær, Frøya kommune i Sør-Trøndelag den 9. mai 2011. Opparbeidingen ...

 • publication . External research report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Landås, Torunn;
  Publisher: NORCE Miljø

  I forbindelse med Brokke Nord/Sør-utbyggingen i Otra ble bunndyrfaunaen på fire lokaliteter i tre forskjellige elver undersøkt. Tidligere undersøkelser av bunnfaunaen i forbindelse med åpningen av Hekni Kraftverk i Otra hadde indikert at bunnfaunaen kunne ta skade av su...

863 research outcomes, page 1 of 87
Last index information