Filters (4 )
Download Results
4,623 research outcomes, page 1 of 463
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøyset, Monica Røed;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Forskning viser at selvmords-etterlatte barn kan stå overfor langsiktige problemer, både følelsesmessig og sosialt. Tidlig identifisering og terapeutisk intervensjon er avgjørende for å hindre negative helseeffekter. Et viktig foku...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pareli Notland, Helge Andreas;
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauskanger, Lene;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hestdahl, Julie Johansen;

  Bakgrunn for valg av tema: Smertelindrende behandling har et stort fokus både i praksis og i sykepleielitteratur. Til tross for oppmerksomheten rundt temaet, opplever pasient å ikke få tilstrekkelig smertelindring i en palliativ fase ved kreftsykdom. Av den grunn ses de...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrvold, Stina;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  I denne oppgaven handler det om relasjonens betydning for ungdom med psykiske lidelser i samtaler med Nav-koordinator. Oppgava setter fokus på viktigheten av koordinators relasjonskompetanse i møte med disse ungdommene. For å finne ut av betydningen relasjonene har jeg ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Sunniva; Fagerli, Stine;

  Hensikt: Vi ønsker å belyse temaet vold og aggresjon, og se på utfordringene dette kan medføre for sykepleien som blir gitt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan danne en relasjon og utøve god sykepleie til voldelige pasienter. Metode: Oppgaven ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakksjø, Chris S.; Relling, Erling Kristoffer L.;

  Denne oppgaven er resultatet av en treårig bachelorgrad i Ledelse og organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Oppgaven tar for seg temaet arbeidsmotivasjon, der problemstillingen er: ”Hvordan kan organisasjonskulturen i Kiwi hemme eller fremme arbeids...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Milje, Henriette;

  Målet med dette forskningsarbeidet har vært å få et innblikk i musikklæreres tanker om og holdninger til musikkteori, hvordan de underviser i emnet og hvor viktig de synes det er. Uttrykket musikkteori brukes om musikkens grunnleggende elementer, som rytme, puls notelær...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Glansén, Alexandra J.; Karlgård, June C.;

  Bachelor i sykepleie, 2012 Innledning: Vi er to sykepleiestudenter ved Høyskolen i Hedmark som nå skriver vår avsluttende eksamen. I oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan man forhindre bruken av tvang i demensomsorgen. Det nye kapittelet 4A i lov om pasientrettigh...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Roeland Puijk; Elisabeth Urdal;
  Publisher: Universitetsforlaget

  NRK har de siste årene fått mye oppmerksomhet rundt sine sakte-TV-sendinger, også kalt «minutt for minutt». Seertallene viser at flere av programmene har hatt høy oppslutning, spesielt reiseprogrammene, som blant annet Hurtigruten og Sommerbåten. Disse seertallene sier ...

4,623 research outcomes, page 1 of 463