Filters (4 )
Download Results
3,432 research outcomes, page 1 of 344
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøyset, Monica Røed;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Forskning viser at selvmords-etterlatte barn kan stå overfor langsiktige problemer, både følelsesmessig og sosialt. Tidlig identifisering og terapeutisk intervensjon er avgjørende for å hindre negative helseeffekter. Et viktig foku...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pareli Notland, Helge Andreas;
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauskanger, Lene;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hestdahl, Julie Johansen;

  Bakgrunn for valg av tema: Smertelindrende behandling har et stort fokus både i praksis og i sykepleielitteratur. Til tross for oppmerksomheten rundt temaet, opplever pasient å ikke få tilstrekkelig smertelindring i en palliativ fase ved kreftsykdom. Av den grunn ses de...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Milje, Henriette;

  Målet med dette forskningsarbeidet har vært å få et innblikk i musikklæreres tanker om og holdninger til musikkteori, hvordan de underviser i emnet og hvor viktig de synes det er. Uttrykket musikkteori brukes om musikkens grunnleggende elementer, som rytme, puls notelær...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovind, Kristine;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Kommunikasjon har en stor betydning i møtet med barn som pårørende. Barna har et stort behov for informasjon og kunnskap om forelderens psykiske lidelse. Det er viktig at de ikke blir satt på sidelinjen, men at vi viser at vi ser d...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Matsui-Li, Runar;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse og velferdsleiing og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag. Institutt for samfunnsvitenskap. 9.juni 2017 Siden jeg var barn har jeg blitt med i kirken på gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har gode minner og man...

3,432 research outcomes, page 1 of 344