Filters (4 )
Download Results
3,986 research outcomes, page 1 of 399
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lynngård, Johanne;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i barnehagekunnskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 29.05.20 Formålet med denne studien er å få et innblikk i barns lek i naturen fra både barn og barnehagelærer sitt perspektiv. Problemstillingen i studien er: «Hva sier barn og barnehagelærere om b...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strandbakken, Marie Victoria;
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fanuelsen, Olav;
  Publisher: Det norske diakonforbund
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Torunn Schultz;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Sandnes

  Bakgrunn: Det er stort fokus på velferdsteknologi i dagens samfunn, spesielt med tanke på de demografiske utfordringene samfunnet står ovenfor de neste tiårene. Det er derimot lite forskning på brukererfaringen ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. Hensikt og...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eirik S. Jenssen; Ingrid Fossoy; Marit Irene Uglum;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  <jats:p>I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan lærerens støtte kommer til uttrykk gjennom klasseromssamtalen, sett i lys av elevrollen slik denne skildres i fagfornyelsen. Studien har en kvalitativ tilnærming basert på observasjoner og lydopptak i en ungdomsskole....

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Folkman, Anne Katrine; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila;
  Publisher: Stiftelsen SOR

  Andelen utviklingshemmede som bor i store fellesskap har økt markert i tiden etter 2001, denne boformen er dominerende blant utviklingshemmede som har fått ny bolig etter år 2000 (Söderström og Tøssebro 2011, Kittelsaa og Tøssebro 2011). Byggingen av store bofellesskap ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Berit;

  MR690 – Masteroppgave I organisasjon og leiing – helse og velferdsleiing og utdanningsleiing Denne studien har som formål å se på sammenhengen mellom organisasjon, ledelse og omdømme innen offentlig sektor. Min problemstilling er: Hvordan arbeides det med omdømme innenf...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørstad, Synnøve;

  Artikkelen er publisert med tillatelse fra Norsk Gestalttidsskrift

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinstø, Charlotte;

  I mitt forskningsarbeid hadde jeg et ønske om å undersøke nærmere hvordan barnehagepersonalet responderte og eventuelt jobbet videre med de naturfaglige innspillene og samtalene som barn kommer med. Problemstillingen jeg da kom frem til for min oppgave var: «Hvordan res...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmefjord, Iselin Therese;

  Master's thesis in global studies. School of Mission and Theology, May 2013

3,986 research outcomes, page 1 of 399