Filters (4 )
Download Results
5,395 research outcomes, page 1 of 540
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Simon Ekroll;
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Kristoffer;
  Publisher: The University of Bergen

  Abstract This master thesis is at hypothesis-generating case stadium focusing on center-periphery relations between EU and its member countries. Center-periphery relations between EU as an organization and its member countries is operationalized in two parts: spatial di...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rein, Lars Sævareid;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Sosialt arbeid Institutt for velferd og deltaking BSV5-300

 • publication . Master thesis . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vea, Hildur;
  Publisher: The University of Bergen

  Dette er en litteraturoppgave om mestring av virkninger etter seksuelle overgrep hos voksne kvinner. Oppgaven presenterer og drøfter hva som fremmer en positiv mestring hos de utsatte, og hvordan utøvelse av sykepleie kan bidra til en økt positiv mestring. Oppgaven bygg...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aas, Ida;
  Publisher: Bergen University College

  Master i barne- og ungdomslitteratur ´Bildebokappen´ byr på utfordringer for forskningsfeltet med sin sammensetning av spill, litteratur, animasjonsklipp og behov for en berøringsskjerm – hvem skal analysere disse appene? Spill- eller litteraturforskeren? Ankomsten av d...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoem, Jon;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen reflekterer omkring erfaringer fra utviklingen og bruken av eLogg ved tre grunnskoler i Bergen. Avveininger som er gjort knyttet til utforming og funksjoner diskuteres, særlig med tanke på elevenes muligheter for selvfremstilling. Tydelige suksessfaktorer er ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Landmark, Ragnhild Bøvre;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSS9

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sævik, Håkon Johan;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  GUPEL412 - Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode Institutt for idrett, kosthald og naturfag Grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Høgskulen på Vestlandet – avd. Bergen 03.06.2019 GUPEL412

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugland, Lene Marie Aursland;

  Narrativ skriving i norsk og samfunnsfag er en bacheloroppgave skrevet på grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. klasse ved Høgskolen Stord/Haugesund. Oppgaven er knyttet til norsk, samfunnsfag og pedagogikk. Aksjonsforskning er en forskningsmetode som tar utgangspunkt i e...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leknesund, Mari Halsøy;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven tar for seg spørsmålet om når den alminnelige borger i samfunnet lovlig kan ta liv i selvforsvar etter straffeloven § 18. Oppgaven har fokus på presisere vilkårne med teori, forarbeider og rettspraksis. Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen er ...

5,395 research outcomes, page 1 of 540