Filters (4 )
Download Results
2,618 research outcomes, page 1 of 262
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lynngård, Johanne;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i barnehagekunnskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 29.05.20 Formålet med denne studien er å få et innblikk i barns lek i naturen fra både barn og barnehagelærer sitt perspektiv. Problemstillingen i studien er: «Hva sier barn og barnehagelærere om b...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eirik S. Jenssen; Ingrid Fossoy; Marit Irene Uglum;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  <jats:p>I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan lærerens støtte kommer til uttrykk gjennom klasseromssamtalen, sett i lys av elevrollen slik denne skildres i fagfornyelsen. Studien har en kvalitativ tilnærming basert på observasjoner og lydopptak i en ungdomsskole....

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Berit;

  MR690 – Masteroppgave I organisasjon og leiing – helse og velferdsleiing og utdanningsleiing Denne studien har som formål å se på sammenhengen mellom organisasjon, ledelse og omdømme innen offentlig sektor. Min problemstilling er: Hvordan arbeides det med omdømme innenf...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinstø, Charlotte;

  I mitt forskningsarbeid hadde jeg et ønske om å undersøke nærmere hvordan barnehagepersonalet responderte og eventuelt jobbet videre med de naturfaglige innspillene og samtalene som barn kommer med. Problemstillingen jeg da kom frem til for min oppgave var: «Hvordan res...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engen, Tone;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bakgrunn: Helsetjenestene som tilbys gravide og fødende i Norge er blant de beste i verden. Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid er pålagt alt personell som yter helsehjelp i Norge. Målet ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storvik, Karoline Ugelstad;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014. Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og hvilk...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Snortheim, Irene;

  Vernepleie BSV5 – 300 Bacheloroppgave Mai, 2014 ”Du vet du er vernepleier når… ingen vet hva du kan men alle har bruk for deg…” (Grung, Wærnes & Brunvand Ellingsen (Red.), 2010, s. 78). I dagens skole har jeg inntrykk av at det finnes lite informasjon om hvordan vernepl...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  í Gong, Sunfríð Helgadóttir;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  ABLU-BACH15

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Timens, Daniel;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Høgskulen på Vestlandet Masteroppgave i Brannsikkerhet I Europa er det mer enn 15 000 km med tunnel [1], bare i Norge er det over 1100 veitunneler med samlet lengde over 800 km. Minst 530 av veitunnelene i Norge er lengre enn 500 m [2]. Dagens regelverk krever at alle t...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Worre, Camilla; Knarvik, Mariell;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  ING3039

2,618 research outcomes, page 1 of 262