Filters (4 )
Download Results
2,605 research outcomes, page 1 of 261
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøyset, Monica Røed;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Forskning viser at selvmords-etterlatte barn kan stå overfor langsiktige problemer, både følelsesmessig og sosialt. Tidlig identifisering og terapeutisk intervensjon er avgjørende for å hindre negative helseeffekter. Et viktig foku...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pareli Notland, Helge Andreas;
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauskanger, Lene;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hestdahl, Julie Johansen;

  Bakgrunn for valg av tema: Smertelindrende behandling har et stort fokus både i praksis og i sykepleielitteratur. Til tross for oppmerksomheten rundt temaet, opplever pasient å ikke få tilstrekkelig smertelindring i en palliativ fase ved kreftsykdom. Av den grunn ses de...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Milje, Henriette;

  Målet med dette forskningsarbeidet har vært å få et innblikk i musikklæreres tanker om og holdninger til musikkteori, hvordan de underviser i emnet og hvor viktig de synes det er. Uttrykket musikkteori brukes om musikkens grunnleggende elementer, som rytme, puls notelær...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovind, Kristine;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Kommunikasjon har en stor betydning i møtet med barn som pårørende. Barna har et stort behov for informasjon og kunnskap om forelderens psykiske lidelse. Det er viktig at de ikke blir satt på sidelinjen, men at vi viser at vi ser d...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Matsui-Li, Runar;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse og velferdsleiing og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag. Institutt for samfunnsvitenskap. 9.juni 2017 Siden jeg var barn har jeg blitt med i kirken på gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har gode minner og man...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Katrine;

  Tema: Anoreksia er en psykisk lidelse som gir fysiske symptomer, og hele 90 % av de som rammes er kvinner. Funn viser at det har vært en betydelig økning av sykdommen de siste 50 årene, noe som tilsier at sykepleiere trolig vil møte disse pasientene i praksis. Jeg har v...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flotve, Anna;

  Bakgrunn: 24 000 mennesker i Norge rammes av kreft hvert år. Forekomsten er økende og det regnes med at hvert tredje menneske her i landet vil få en eller annen form av sykdommen i løpet av sitt liv (Kreftforeningen, 2009). En kreftdiagnose kan oppleves som en trussel m...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamli, Åshild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap Temaet for denne avhandlingen er ungdom og skriftspråk. Ungdom skriver ikke bare på skolen, skriving er også en viktig del av deres sosiale liv. Formålet med masteroppgaven har vært å finne ut hvordan 10.-klassinger i Nordhordland ...

2,605 research outcomes, page 1 of 261