Filters (4 )
Download Results
2,617 research outcomes, page 1 of 262
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Tora;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: «Bare» en rusmisbruker Bakgrunn for valg av tema: I praksissituasjoner tidlig i studiet hvor jeg møtte rusavhengige opplevde jeg å føle meg usikker, noe som førte til at jeg ikke ville møte disse pasientene alene. Jeg tenkte tilbake på hvilken undervisning vi ha...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Asle;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  De nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen er et viktig element i den nasjonale folkehelsepolitikken. For å styrke implementeringen av retningslinjene kan barnehagene inngå forpliktende samarbeid gjennom partnerskap.

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bahus, Ida Marie; Norheim, Marit; Karlsen, Mina Jørgentvedt;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Reiselivsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Institutt for økonomi og administrasjon BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røyland, Evelyn; Vik, Helene; Eriksen, Kristina;

  Temaet for oppgaven vår er regnskapsstiftelsens forslag til en ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Vi har sammenlignet dagens standarder med den foreslåtte standarden for å se hvilke konsekvenser en innføring vil ha for regnskapspraksisen til de gjeldende for...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorbjørnsen, Nina;

  MR 691 Masteroppgåve i organisasjon og leiing, Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svendsen, Annette Bjørgen; Vikse, Monica;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Stord, Høgskulen Vestlandet 2016-2020 ABLU-BACH15

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gåsland, Anja;

  Bakgrunnen for denne oppgaven var opplevelsen av et uttalt behov for å definere hva den digitale kompetansen til personalet bør innebære hvis man skal bruke IKT i barnehagen. Jeg har prøvd å konkretisere innholdet i den digitale kompetansen med et ekstra blikk på bildeb...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Standal, Anne Rørvik;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bakgrunn Kritisk syke pasienter er utsatt for respiratoriske komplikasjoner og kan oppleve nedsatt evne til sekretmobilisering, lungeinfeksjoner, akutt respirasjonssvikt og vanskelig avvenni...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamli, Åshild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap Temaet for denne avhandlingen er ungdom og skriftspråk. Ungdom skriver ikke bare på skolen, skriving er også en viktig del av deres sosiale liv. Formålet med masteroppgaven har vært å finne ut hvordan 10.-klassinger i Nordhordland ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Leif; Austad, Ingvild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Kulturlandskapet i Lærdal er utpekt som «nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket» (UKL Lærdal). Denne ordningen er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta variasjonen innen det tradisjonelle kulturlandskapet i landet. Kulturlandskap med lang kontinuitet og sto...

2,617 research outcomes, page 1 of 262