Filters (4 )
Download Results
1,632 research outcomes, page 1 of 164
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauskanger, Lene;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2016

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Matsui-Li, Runar;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse og velferdsleiing og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag. Institutt for samfunnsvitenskap. 9.juni 2017 Siden jeg var barn har jeg blitt med i kirken på gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har gode minner og man...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamli, Åshild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap Temaet for denne avhandlingen er ungdom og skriftspråk. Ungdom skriver ikke bare på skolen, skriving er også en viktig del av deres sosiale liv. Formålet med masteroppgaven har vært å finne ut hvordan 10.-klassinger i Nordhordland ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørbø, Ane Sudgarden;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i sosialt arbeid, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSO321

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mikkelsen, Mary Annlaug;

  Bakgrunn: Prostatakreft er den kreftformen som forekommer hyppigst i Norge, og som flere overlever og kan leve med. I 2015 ble 5061 nye tilfeller oppdaget. Dagens fokus på tumormarkøren prostataspesifikt antigen kan i dag avsløre kreften i ett tidlig stadium. Bivirkning...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensli, Ida Hammergren;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i undervisningspedagogikk Vurdering har i mange år vært gjenstand for debatt, og testing av elever har vært det mest omdiskuterte temaet. Temaet er aktuelt siden det er lovfestet at lærere og skoler skal drive med vurdering, og det er noe alle elever har r...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mjellem, Trine Haatuft;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSS9

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Tora;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: «Bare» en rusmisbruker Bakgrunn for valg av tema: I praksissituasjoner tidlig i studiet hvor jeg møtte rusavhengige opplevde jeg å føle meg usikker, noe som førte til at jeg ikke ville møte disse pasientene alene. Jeg tenkte tilbake på hvilken undervisning vi ha...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Jørgen Unneland; Kolseth, Andreas; Podolski, Alexander Moene; Skrede, Ruben;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen ØMF190

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæbø, Vilde Andersen;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

1,632 research outcomes, page 1 of 164