Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Kjersti;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I Norge er det Statens helsetilsyn som har ansvar for tilsyn med helsetjenesten. Helsetilsynet er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og det er politisk vedtatte lover og regler som danner rammeverket for de virksomhetene som er gjenstand for tilsyn. ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rimmereide, Hege Emma; Madsen, Tjalve Gj.; Husøy, Gjertrud; Gjøvik, Øistein; Ekker, Sonja;
  Publisher: Tapir akademisk forl.

  Læringsmiljø på nett Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv har vi sett på bruken av digitale mapper i høgere utdanning i Norge. Hvordan påvirker digitalisering av mapper studenters læringsmiljø? Hvordan påvirker bruk av digitale mapper studenters motivasjon og...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ane;
  Publisher: Akademika forlag

  Kan den kompetansen førskolelærerne uttrykker at de har fått gjennom 3 måneders opphold i Zambia ha relevans i forhold til ny barnehagelærerutdanning? Denne artikkelen tar utgangspunkt i empirisk materiale fra 29 norske førskolelærerstudenter som gjennom faget Global Kn...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arezoo Soltani;

  Artikkelen viser hvordan målprogrammering kan brukes for å finne optimal forvaltning av skog når en ønsker å nå to mål som er i konflikt med hverandre. For å lage en bio-sosio-økonomisk modell av skogen må både biologiske, sosiale og økonomiske komponenter inkluderes. H...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sævi, Tone;
  Publisher: Høgskolen i Bergen
 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Spring, Ulrike;
  Publisher: Tapir akademisk forlag
 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hinna, Kristin Ran Choi; Hole, Grete Oline; Kristensen, Terje; Lamo, Yngve; Eide, Sigvat AH;
  Publisher: Tapir akademisk forlag

  I:Læringsmiljø på nett : erfaringer fra forsøk og prosjekt. Red.Harald Haugen Tapir akademisk forlag 2009 En artikkelsmling utgitt av Nettverksuniversitetet Sammendrag En ny modell for e-læring, DCM-modellen, presenteres i denne artikkel-en. Det vises hvordan denne mode...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Marit;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Vernepleie som fag og profesjon ble opprettet på begynnelsen av 60-tallet fordi andre yrkesgrupper ikke ønsket å jobbe med utviklingshemmede. Men undersøkelser i de seneste år om vernepleiers yrkesvalg konkludere med at interessen for arbeidet med utvilkingshemmede tape...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Britt Unni; Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun; Thyholdt, Reidar; Natvig, Henrik;
  Publisher: Utdanningsdirektoratet

  Rapporten har til hensikt å gi skoleeiere, skoleledere og lærere et godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen. Mye av den proaktive og reaktive pedagogiske praksisen i norsk skole bygger på subjektive erfaringer, synsing og private oppfatninger. En ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Asle;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  De nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen er et viktig element i den nasjonale folkehelsepolitikken. For å styrke implementeringen av retningslinjene kan barnehagene inngå forpliktende samarbeid gjennom partnerskap.

16 research outcomes, page 1 of 2