Download Results
550 research outcomes, page 1 of 55
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lynngård, Johanne;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i barnehagekunnskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 29.05.20 Formålet med denne studien er å få et innblikk i barns lek i naturen fra både barn og barnehagelærer sitt perspektiv. Problemstillingen i studien er: «Hva sier barn og barnehagelærere om b...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Berit;

  MR690 – Masteroppgave I organisasjon og leiing – helse og velferdsleiing og utdanningsleiing Denne studien har som formål å se på sammenhengen mellom organisasjon, ledelse og omdømme innen offentlig sektor. Min problemstilling er: Hvordan arbeides det med omdømme innenf...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engen, Tone;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bakgrunn: Helsetjenestene som tilbys gravide og fødende i Norge er blant de beste i verden. Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid er pålagt alt personell som yter helsehjelp i Norge. Målet ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Timens, Daniel;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Høgskulen på Vestlandet Masteroppgave i Brannsikkerhet I Europa er det mer enn 15 000 km med tunnel [1], bare i Norge er det over 1100 veitunneler med samlet lengde over 800 km. Minst 530 av veitunnelene i Norge er lengre enn 500 m [2]. Dagens regelverk krever at alle t...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abrahamsen, Espen Daae; Fossli, Ida;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i areal og eiendom Når boligbyggelagene ble stiftet var deres fremste formål å skaffe boliger til sine medlemmer. Gjennom vår masteroppgave ønsker vi å se på hvordan boligbyggelagene har utviklet seg. Hovedproblemstillingen vår er: Hvordan har boligbyggela...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamli, Øystein;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i undervisningsvitenskap Fordypning i norsk Avdeling for lærerutdanning i Bergen Innleveringsdato: 15. mai 2019 Denne avhandlingen handler om elevers refleksjoner om adaptasjon og multimodalitet. Hensikten har vært å finne ut hvordan elevene velger, og hvordan de...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sinnes, Helene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Master i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Studien har, med utgangspunkt i et samarbeid med Ekte data, som hensikt å belyse samtalers kvaliteter og muligheter i matematikklasserommet under arbeid med autenti...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Astrid Rotvold;
  Publisher: Bergen University College

  Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Barn og ungdom lever i en verden som er mer globalisert enn noen gang, og dette fører til flere flerkulturelle møtepunkter enn tidligere. Dette øker behovet for kunnskap om elevers forståelse av seg selv og av andre mennesker i verde...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Turøy Strande, Lene Kristin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i barnehagekunnskap Bakgrunn: Helsedirektoratet (2017, s. 19) slår fast at fiskeforbruket blant befolkningen er lavere enn ønskelig, og at inntaket av sjømat er særlig lavt i de yngre aldersgruppene. Flertallet av barn mellom ett og fem år tilbringer store...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjøbø, Britt;
  Publisher: Bergen University College

  Mastergradsstudium i kunnskapsbasert praksis for helsefag Bakgrunn: Faglig kvalitet på helsetjenester knyttes ofte til bruk av tilgjengelig og pålitelig kunnskap. Delirium, en akutt forvirringstilstand, forekommer hos 20 – 80 % av intensivpasientene og innebærer økt død...

550 research outcomes, page 1 of 55