Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bukve, Oddbjørn; Saxi, Hans Petter;

  Prosjektet er en undersøkelse av styringssystemet i Akershus fylkeskommune i forbindelse med at fylkeskommunen vurderer å innføre parlamentarisme i stedet for dagens formannskapsmodell. Metodisk er prosjektet gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse til politikere og...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blom, Kari; Hamre, Britt; Ertresvaag, Egil; Larsen, Johanne Louise;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Boken gir en historisk oversikt over våre fire eldste profesjonsutdanninger: jordmorutdanningen, ingeniørutdanningen, sykepleierutdanningen og lærerutdanningen. I tillegg har vi en artikkel som på et mer generelt nivå drøfter det viktige og aktuelle spørsmålet om hva so...

 • publication . Book . Other literature type . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rekdal, Ole Bjørn;
  Publisher: Norse Publications

  This book is a revised version of the thesis I submitted in December 1991 as part of the requirements for the Cand. Polit. degree in social anthropology. The focus of the study is social and cultural processes among the Cushitic-speaking, agro-pastoral Iraqw of northern...

 • publication . Book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn;

  Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner seg godt som råvare til biogassproduksjon.Vi har u...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Britt Unni; Hole, Grete Oline; Hove, Synnøve; Jensen, Per Ivar; Aarstad, Jarle; Haugen, Gry Karin; Olsen, Nina Rydland; Sætre, Tove Pemmer; Waage, Jan Fredrik; Bland, Hanna; ...
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Dette nummeret i skriftserien til Høgskolen i Bergen har sitt utspring i en FoU-gruppe på tvers av avdelinger i "FOU-prosjektet Læring ved Høgskolen i Bergen". Representanter fra de ulike miljøene ved høgskolens tre avdelinger ble utfordret til å belyse ulike tilnærming...

 • publication . Book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austad, Ingvild; Hauge, Leif;

  Hoddevik – Liset i Selje kommune er valgt ut som et av 20 verdifulle kulturlandskap i Bakgrunnen for utvelgelsen var et særpreget kystkultur-landskap med et høgt biologisk mangfold. Området omfatter noen av de mest spesielle og best bevarte kulturlandskapene i Sogn og F...

 • publication . Book . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ødegaard, Elin Eriksen; Birkeland, Louise;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Gjennom å skrive denne rapporten har vi opplevd gleden og strevet med et langsiktig arbeid. Det som tidligere var løse tråder og usikre erfaringer i prosjektet om fortelling har nå fått en fastere form som resultat av en skriveprosess. Det betyr ikke at vi nå vet det en...

 • publication . Book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Idsø, Johannes;

  Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid er et pionerprosjekt. Etter flere års drift har en nå høstet tilstrekkelig erfaring slik at en med stor sikkerhet kan si noe om lønnsonheten. Anlegget brukes til oppvarming av 80.000 kvadratmeter bygningsmasse på Nordfjordeid. Totalt b...

 • publication . Book . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Marit;
  Publisher: Høgskolen i Bergen
 • publication . Book . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørndal, Jan Egil;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Biologidisiplinen systematikk omfatter basiskunnskaper som er helt nødvendige for å kunne forstå og anvende kunnskaper fra de øvrige biologidisiplinene. Systematikk-kunnskap er særlig viktig i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold. Det foreliggende kompendiet beha...

14 research outcomes, page 1 of 2