Download Results
1,835 research outcomes, page 1 of 184
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rein, Lars Sævareid;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Sosialt arbeid Institutt for velferd og deltaking BSV5-300

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Landmark, Ragnhild Bøvre;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSS9

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sævik, Håkon Johan;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  GUPEL412 - Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode Institutt for idrett, kosthald og naturfag Grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Høgskulen på Vestlandet – avd. Bergen 03.06.2019 GUPEL412

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugland, Lene Marie Aursland;

  Narrativ skriving i norsk og samfunnsfag er en bacheloroppgave skrevet på grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. klasse ved Høgskolen Stord/Haugesund. Oppgaven er knyttet til norsk, samfunnsfag og pedagogikk. Aksjonsforskning er en forskningsmetode som tar utgangspunkt i e...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lien, Andreas;

  Barnehagelærerutdanning BLU-1006 Januar, 2017 Jeg vil se på hvordan kompetanse om ulike kulturer kan, gjennom sosialiseringsprosessen i barnehagen, bidra til at barnehagen vil sørge for et godt førstemøte med et nytt barn som er ny i Norge, ved hjelp av en person i språ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvittingen, Mariann;

  TITTEL: Barn til enhver pris? – Sykepleie til par som gjennomgår ufrivillig barnløshet og utfordringer som følger av prøverørsbehandling. BAKGRUNN: Ufrivillig barnløshet rammer ca. 10 % av den norske befolkning. Det er med andre ord mange par som opplever ufrivillig bar...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Caroline;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Hvorfor og hvordan motivere og få rusmisbrukere mer fysisk aktive når de er i behandling for sitt rusproblem? Kan risikosport være et interessant tilbud for noen? I problemstillingen tar jeg opp fenomenene fysisk aktivitet og risikosport...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovland, Thomas; Kvilhaug, Gunnar; Kaldheim, Trond;

  Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven gjennomført siste halvår ved Bachelor ingeniørstudiet for Maskin, Energi- og Prosessteknikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. ConocoPhillips har iverksatt et prosjekt om å identifisere flaskehalser i prosessanlegge...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brekke, Bjørg;

  Tema: Trygghet hos pårørende til terminale sykehjemspasienter Bakgrunn for valg av tema: Omtrent 40% av alle dødsfall i Norge skjer på sykehjem og av alle dødsfall i Norge regnes 71,4% av å være over 75 år. Dette stiller store utfordringer, dilemmaer for helsepersonell ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mustafin, Emil; Pettersen, Stig W.; Spångberg, André;

  Hendelsesrapporter har fått en viktig rolle i manges hverdag. Det å rapportere uønskede hendelser har blitt en naturlig del arbeidshverdagen. I denne oppgaven ser vi på brukbarheten til hendelsesrapportering i forbindelse med anker- og løfteoperasjoner. Vi vil blant ann...

1,835 research outcomes, page 1 of 184