Download Results
64 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; ...
  Publisher: Kriminalomsorgen

  [...] Erkjennelsen av Inger Maries mangesidige engasjement, tenke- og væremåte uttrykkes ikke minst ved festskriftbidragenes mangfold. Titlene til innspillene og artiklene gjenspeiler talende nok også Inger Maries humanistiske perspektiv og mange interesser som medmenne...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Orban, Franck;
 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Ragnar (Red.);
  Publisher: Kriminalomsorgens utdanningssenter

  Størst mulig sammenlignbarhet er et ideal som har vært etterstrebet i arbeidet med denne og tidligere publikasjoner, men idealet kan aldri oppnås 100 % fordi landene har litt ulik lovgivning og praksis. Samtidig er de nordiske landene såpass like at det er forsvarlig å ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjærestad, Kjersti; Børtveit, Tore;
  Publisher: Kriminalomsorgens utdanningssenter

  Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, har som mål å motivere klienter og innsatte til viljestyrt endring. Mange mennesker lever godt med sine uvaner, sin livsstil, sine problemer eller uhensiktsmessige atferd, s...

 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjellnes, Siv;
  Publisher: Nordisk samarbeidsråd for kriminologi/ Scandinavian Research Council for Criminology
 • publication . Book . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helgesen, Janne; Ekhaugen, Ellen; Fredwall, Terje E.; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore;
  Publisher: Kriminalomsorgens utdanningssenter

  Tema for denne håndboken er rusmidler som alkohol, legemidler og narkotika og kontrollen av disse i kriminalomsorgen. Omlag 60 % av alle innsatte oppgir å ha et rusproblem (Friestad & Hansen 2004), og rusmidler er ofte direkte eller indirekte er en årsak til mye av krim...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Ragnar;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evensen, Knut;
  Publisher: Kriminalomsorgens utdanningssenter

  Betjentrollen er kompleks. Denne påstanden er utgangspunkt for artikkelens tema, og første del vil redegjøre for hvorfor denne påstanden er fremsatt. Vi kan forsøke å oppnå en forståelse av fengselsbetjentrollen ut fra en rekke forskjellige tilnærminger eller fagretning...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wærum, Erlend;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Aksershus

  Master i styring og ledelse Omdømme har blitt et sentralt begrep også for offentlige organisasjoner, og de fleste virksomheter har i dag et mer bevisst forhold til begrepet og til hvordan man fremstår blant befolkningen enn tidligere. Ikke minst er dette viktig for offe...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Højdahl, Torunn; Nilssen, Mona Iren; Hansen, Frida Edgren; Hauger, Birgit Farbrot; Brånens, Helene; Aaland, Karin; Gjerver, Hilde; Myrhaugen, Even Jappée; Gløtvold, Geir Anders; Larsens, Oddbjørn; ...
  Publisher: KRUS

  Artiklene er skrevet av tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført en studiepoengbasert utdanning i "Mestringstillit - en kognitiv endringsmetodikk". Studiet arrangeres av Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Høgskolen i Lillehammer. Forfatterne beskriver hvo...

64 research outcomes, page 1 of 7
Last index information