Download Results
34 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Støvern, Frida;
  Publisher: F. Støvern

  80% av sanseinntrykkene våre kommer fra synet. Hvordan er det da å orientere seg uten denne sansen? Ved å få en forståelse av rom og retning bidrar dette til trygghet og en selvstendig hverdag, men hva gjør du når møtet med en uforutsett hindring gjør byen din ugjenkjen...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Opsahl, Stian;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  I hovedsak handler prosjektet om å aktivere og engasjere studentene, og øke læringsutbytte i et fag som lærerne opplever at det vanskelig å formidle til studentene. Måten jeg har valgt å gjøre dette på er gjennomå designe en fleksibel og dynamisk læringsplattform som ti...

 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lutnæs, Eva;
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Giltun, Kaia Kristine;

  I denne oppgaven tar jeg for meg gjenbruk av verneverdig bygningsmasse og forsøker å gi den nytt liv med fokus på spennende form og bruk. Formålet med oppgaven er å vise at man kan bygge spennende arkitektur innenfor verneverdige rammer og at dette må sees som en muligh...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olderbakk, Elias Bjørnson; Grimeland, Erlend;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med fokus på innbyggernes opplevelser. Vi har utforsket hvordan digital teknologi kan bidra til å utvikle kommuner til bedre steder å leve. I Beta designer vi digitale tjenester sammen med innbyggerne og sam...

 • publication . Doctoral thesis . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhjelm, Hanne;
  Publisher: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  Et generelt endret syn på barns samfunnsmessige posisjon mot slutten av det 20. århundre er blant annet konstituert gjennom FN's barnekonvensjon og norsk lovgivning. Det er én bakgrunn for studien. Relatert til denne finnes det en forventning om endrede forutsetninger f...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hustoft, Geir Atle; Sørensen, Ida Margrethe;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

  OSLOROM er vår tjeneste som viser hvordan Oslos innbyggere kan bruke og forme sine nærmiljøer. Tjenesten viser hvordan innbyggere selv kan realisere sine idéer, om det skulle være en ny skatepark eller en hyggelig møteplass. Tjenesten samler alle ressurser og tjenester ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høyen, Heidi Anne;
  Publisher: H.A. Høyen

  I denne oppgaven undersøkes de faglige idealene og visjonene som ligger til grunn når bygater planlegges eller endres. Intensjonene til planleggerne er ofte gode, men resultatene styres av gjeldende faglig tradisjon, vilje til endring, og ikke minst politiske visjoner. ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Båtbukt, Frank;
  Publisher: F. Båtbukt
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jegerud, Thea Kristiane;
  Publisher: T.K. Jegerud

  Biblioteket arrangerer blant annet teater, kodeklubb og utelek for barn hver torsdag. Dette er noen av mange aktiviteter Deichmanske arrangerer, men det er få som vet om dem. I min diplomoppgave har jeg løftet frem disse arrangementene ved å designe en ny arrangementkal...

34 research outcomes, page 1 of 4
Last index information