Filters (4 )
Download Results
20,311 research outcomes, page 1 of 2,032
 • publication . Report . 1969
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Oddvar; Sangolt, Gunnleiv;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • Denne masteroppgaven handler om avdekking av mishandling. Problemstillingen er: Hvilken informasjon vektlegger seks barnehagelærere for å avdekke og vurdere om barn er utsatt for mishandling? For å finne svar på problemstillingen brukes kvalitativ forskningsmetode med f...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Joacim;
  Publisher: Universitetet i Agder; University of Agder

  Masteroppgave i utøvende musikk, klassisk- Universitetet i Agder 2011

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Yaitskaya, Anna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Economics The salmon industry has experienced a positive development the last decades, especially in Norway, where almost all salmon production is exported. This study will examine to what extent import prices of Norwegian salmon in the US are affecte...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simones, Jo Sindre Kleppe;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Norge beveger seg i dag stadig i retning av et mer postindustrielt samfunn, og mange små lokalsamfunn rundt om i landet har opplevd, og opplever fortsatt, tapet av industri som en dramatisk omveltning hvor lokalsamfunnets livsgrunnlag trues. Overgangen fra industri til ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brovold, Simen; Onsrud, Kristian Lønstad; Sviund, Håkon Gulbrandsen;

  Bacheloroppgaven er en motivasjonsstudie, der formålet med oppgaven er å belyse hvilke motivasjonsfaktorer som har størst betydning for motivasjonen til de ansatte. Vi ønsker å finne ut om de ansatte blir motivert av ulike faktorer, og deretter kunne kartlegge hvilke an...

 • publication . Research . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fretheim, Anni S.;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av event...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi;
  Publisher: The University of Bergen

  I taskekrabbe (Cancer pagurus) langs norskekysten er det målt høye konsentrasjoner av miljøgiften kadmium, med betydelig høyere nivåer i Nord- sammenliknet med Sør-Norge. Den klare nord-sør gradienten i taskekrabbens kadmiumnivå har rettet interesse mot kadmiumakkumuler...

 • publication . Report . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Næss, Terje;
  Publisher: Utredningsinstituttet

  De seneste 10-15 årene er det blitt iverksatt ulike utdanningspolitiske og organisasjonsmessige tiltak for å styrke kompetansen og bedre en vanskelig arbeidssituasjon ved sosialkontorene. I den senere tid er det dessuten blitt fokusert på saksbehandlingen i barnevernsak...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tajet, Simen; Braaten, Adam Olav Sperstad;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven undersøker vi om aksjekurser faller ulikt med det som blir utbetalt i dividende på ex-dividende dagen, samtidig ser vi på hva som kan være mulige årsaker til dette. Vi undersøker dette i et marked som har en høy andel av utenlandske investorer, Os...

20,311 research outcomes, page 1 of 2,032