Download Results
279 research outcomes, page 1 of 28
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Persson, Bo Lennart;

  Seksuelle overgrep mot gutter og menn er et tema som i det siste har vært gjenstand for økt interesse i samfunnet og innenfor forskning. Et moderat anslag for forekomst tilsier at 5-10 % av alle menn har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vold og overgrep påvirker et b...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjenne, Anne Kirsti;

  I Den norske kirke er faddere i forbindelse med dåp en lang tradisjon. Dette studiet søker å finne svar på hvordan foreldre i Finnmark resonnerer når de velger faddere. Videre vil studien finne svar på om det er vesentlige forskjeller mellom samisk og norsk område i Fin...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gullhaugen, Marianne;

  Teksten til Jeremia-boken er bevart i to varianter. Disse er vesentlig forskjellige. Den ene er hebraisk og bevitnet i masoret-teksten (MT). Den andre er bevitnet i Septuaginta (LXX). Den sistnevnte er omtrent en syvendedel kortere (3097 færre ord) enn den hebraiske.1 I...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ausland, Talette Cathrine Vidnes;

  Denne oppgaven forsøker å besvare problemstillingen: Hvordan opplever kristne ektepar Gud i ekteskapene sine, og kan denne kunnskapen være en diakonal ressurs i sjelesorgssamtale med ektepar? For å besvare disse spørsmålene har jeg valgt å, med kvalitativ metode, ha dyb...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klevberg, Oddhild Johnsen;

  I denne oppgaven analyserer jeg to ledertreningsopplegg for ungdom etter konfirmasjonsalderen. Disse er MILK fra Norges KFUK-KFUM, et 1-årig kurs for ungdomsledere, og Ledarutbildning för Unga ledare i Svenska kyrkan, et 3-årig kurs for konfirmantledere. Begge disse bru...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kasbo, Ann-Kathrin Fjøren;

  Kirken og det kristne fellesskapet skal være et godt sted å være. I sin beste form er det få andre steder man kan føle seg så hjemme og ivaretatt som et helt mennesker. De siste tiårene har en av skyggesidene ved de kristne fellesskapene har kommet frem i lyset. Ledere,...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erling Birkedal; Hans Austnaberg;
  Publisher: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  Abstract All congregations in the Church of Norway have to make their own local plan for Christian education, according to a National curriculum. In this article we are following six congregations in their working process, and we are asking how the congregation can lear...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarvik, Ragnhild;

  I denne masteravhandlinga ser jeg på teorier om emosjoners funksjoner, og sinne spesielt, og på hvordan sinne og andre følelser kan reguleres av oss mennesker. Det å kunne gjenkjenne og uttrykke sine egne følelser er viktig for god helse. Emosjonen sinne inneholder mye ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulseth, Anne-Kirsti Syverstad;

  Denne oppgaven tar utgangspunkt i Frelsesarmeen Halden/Tistedal sitt kurs «økonomisk empowerment». Problemstillingen er: På hvilke måter kan kurset «Økonomisk Empowerment» være et bidrag til det offentlige for å bekjempe fattigdom i Halden og samtidig svare til Frelsesa...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikre, Marit Sofie Teistedal;

  Oppslutningen om dåp og konfirmasjon i Den norske kirke går nedover (Statistisk sentralbyrå 2016). Studien søker etter svar på om en bedre tilrettelegging for fadderskap fra kirkens side kan bidra til at denne trenden stopper. En fadder i Den norske kirke skal være et v...

279 research outcomes, page 1 of 28