Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alzayegh, Hadeel Salama;

  Fenomenet som studeres i denne masteroppgaven er klasseledelse. Klasseledelse regnes i dag for å være et kjerneområde innenfor pedagogikken og debatter om norsk skolepolitikk. Hensikten med studien er å studere og beskrive hvordan en dyktig klasseleder utøver og reflekt...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tonerud, Elise Hedvig;

  Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan og i hvilken grad, fremstilles hverdagshinduisme i utvalgte lærebøker i KRLE på ungdomstrinnet? For å finne svar på denne problemstillingen har tekstanalyse som metode vært hensiktsmessig. Jeg ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flø, Geir Magne;

  Hvilke faktorer bidrar til elevers involvering i arbeid med hellige skrifter? For å besvare denne problemstillingen bruker jeg semi-strukturerte intervjuer med fem religion og etikk-elever ved en videregående skole. Jeg har skrevet oppgaven fra et sosiokulturelt perspek...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Ann Kristin;

  Background and Aims: The majority of people who experience dementia are living at home. The aim of this study is to explore the narratives of faith, and to describe and understand the impact these particular narratives have upon a person's religiosity and spirituality, ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjågesund, Frede Mandt;

  Hensikten med denne oppgaven er å belyse en utvikling vi som arbeider i kirke og menighet merker tydeligere så å si fra dag til dag: at det religiøse i vår tid blir trengt stadig mer i bakgrunnen. Kort: Vi merker sekulariseringens konsekvenser! Under lesningen av Olav V...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossan, Magne;

  Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan fremstilles middelalderens kristendom i et utvalg norske lærebøker i historie for videregående trinn, fra 1976 og frem til 2013? Bakgrunnen for problemstillingen er at norske lærebøkers kirkehi...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergseth, Ruben Friestad;

  Selv om man ser et økt fokus på forskning om konspirasjonsteorier, så finnes det fortsatt lite forskning som setter det i kontekst av norsk skole. I det norske samfunn i dag ser man en økt interesse for konspirasjonsteorier. Med økt popularitet kommer også økte farer fo...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thygesen, Karoline Walberg;

  Denne oppgaven tar utgangspunkt i å svare på problemstillingen: «Hvilke muligheter kan Cooperative Learning gi for å utvikle demokratisk kompetanse hos elevene?» For å undersøke dette har jeg tatt i bruk kvalitativ metode i form av intervju. Disse intervjuene hadde en s...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Pål;

  Teorien om Jesu død som en stedfortredende strafflidelse har lenge blitt hevdet å være en sentral del i enhver kristen forsoningsteori. Teorien sier kortfattet at Jesus i kjærlighet til menneskeheten tok på seg og utholdt den guddommelige straffen som vi fortjente på gr...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Mia;

  Tema for denne masteroppgaven er unge muslimer og religiøs mestring. Med denne tematikken søker jeg å forstå hvilken funksjon religiøs praksis har for unge muslimer i Norge. I problemstillingen spør jeg derfor etter hvilken funksjon religiøs praksis har for unge muslime...

21 research outcomes, page 1 of 3