Filters (4 )
Download Results
2,281 research outcomes, page 1 of 229
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grasmo, Merete;
  Publisher: Høgskolen i Vestfold

  Temaet for denne oppgaven er familieterapeuters arbeid på familiekontor med konfliktfylte foreldresamarbeidssaker. Målet for min undersøkelse er to – delt- Jeg ønsker bidra til økt forståelse og kunnskap om hvordan terapeutene arbeider med disse sakene. Jeg ønsker også ...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg;
  Publisher: Telemarksforsking

  Hvordan er veksten i Vestre Toten sammenliknet med andre regioner i landet? Og hva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Vestre Toten? Og hva skal til for at Vestre Toten skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene vi håper å svare på i denne rapporten. Vestre...

 • publication . Research . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorstensen, Audun;
  Publisher: Telemarksforsking Bø

  I dette notatet har vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Nome, Bø og Sauherad. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Milde, Heidi Seland;
  Publisher: Høgskolen i Sørøst-Norge

  Bakgrunn: Teknologisk utstyr er på full fart inn i helsetjenestene. Velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler er samlebegrep for mange tekniske innredninger. I denne studien handler det om innføring av nettbrett som ny aktivitet til eldre. Hensikt: Hensikten med de...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Silje Mari; Jønholt, Harriet;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Bakgrunn for valg av tema: Barn og unge som viser problematferd i grunn skolen er et velkjent fenomen, som med jevne mellomrom dukker opp i media. Det snakkes ofte om disiplinproblemer og urolige el ever, som bryter med skolens normer og regler og ødelegger undervisning...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Damsgaard, Hilde Larsen;
  Publisher: Utdanningsforbundet

  Å tilpasse undervisningen slik at mange - for ikke å si alle - kommer med, er en stor utfordring. I denne artikkelen drøftes vurdering, og det fremmes en rekke forslag til en mer inkluderende undervisning

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sanne, Line;
  Publisher: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

  Interaksjon er et praktiskrettet masterprosjekt hvor jeg har fordypet meg tematisk i ventetid og menneskelige samtaler. Ventetid forekommer i mange ulike varianter, det kan for eksempel være å vente på sykehusplass, å vente på friheten om en sitter innesperret i et feng...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge;
  Publisher: Telemarksforsking
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kastdalen, Leif; Hjeltnes, Arne;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  ENGLISH SUMMARY: This study highlights the benefits of carrying out an optimization of the analytical process in land cover mapping from satellite data. The report describes the optimization of the different steps in a mapping project, establishment of ground truth, dat...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjelseth, Anja;
  Publisher: Telemarksforsking

  Som en av Teater Ibsens eiere, har Vestfold fylkeskommune bedt om at teateret etablerer et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold. Dette notatet vurderer kostnader knyttet til en slik etablering.

2,281 research outcomes, page 1 of 229