Filters (4 )
Download Results
6,695 research outcomes, page 1 of 670
 • Denne masteroppgaven handler om avdekking av mishandling. Problemstillingen er: Hvilken informasjon vektlegger seks barnehagelærere for å avdekke og vurdere om barn er utsatt for mishandling? For å finne svar på problemstillingen brukes kvalitativ forskningsmetode med f...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brovold, Simen; Onsrud, Kristian Lønstad; Sviund, Håkon Gulbrandsen;

  Bacheloroppgaven er en motivasjonsstudie, der formålet med oppgaven er å belyse hvilke motivasjonsfaktorer som har størst betydning for motivasjonen til de ansatte. Vi ønsker å finne ut om de ansatte blir motivert av ulike faktorer, og deretter kunne kartlegge hvilke an...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sneve, Eline Mohn;
  Publisher: NTNU

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen er å undersøke hvilken betydning selvoppfatning, matematikkangst og indre motivasjon har for utholdenheten og utmattelsen i matematikkfaget hos elever i ungdomsskolen. Disse variablene vil jeg vurdere opp mot karakterer i matem...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørnes, Aksel;
  Publisher: NTNU

  Denne rapporten ser nærmere på bruk av AMS-data i forbindelse med nettplanlegging i det høyspente distribusjonsnettet. Innføringen av AMS vil gjøre nye planleggingsverktøy tilgjengelig for nettselskapene dersom AMS-dataene anvendes på en god måte. Målet med rapporten er...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selseng, Per Sigve;
  Publisher: Institutt for bygg, anlegg og transport

  Med målsetting om velfungerande rulleskiløyper tilrettelagt for flest mogleg, gir rapporten forslag til korleis løypene bør utformast. Forslaga baserar seg på eksisterande retningslinjer til utforming av skiløyper og rulleskiløyper, testing av ni ulike løyper, intervju ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Sara Sindquist;
  Publisher: NTNU

  Innledning​: Fagartikkelen tar for seg helsepersonells opplevelse av oversikt og pasientsikkerhet under en endringsprosess for å se hvilke innvirkninger slike endringer har på arbeidshelsen. Denne studien undersøker hvilken betydning helsepersonells opplevelse av tilstr...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Turmo, Petter;
  Publisher: NTNU

  This thesis aims to look at the role in which fluvial geomorphology has on today’s river management, and why such a perspective is considered important. Especially looking at the downstream alterations that occur in relation to hydroelectric power stations. Examples and...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fengås, Frida Emilie Tviberg;
  Publisher: NTNU

  Temaet for denne masteravhandlingen er målinger i en liten, lokal sparebank. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan bruken av målinger oppleves både fra de ansattes og ledelsens perspektiv. Studien tar sikte på å undersøke hvordan målinger påvirker de ansattes mot...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wøllo, Vegard;
  Publisher: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

  Denne rapporten tar for seg lydutbredelsen på en side av en tykk skjerm fra en lydkilde på motsatt side av skjermen. Undersøkelsene i tilknytning til dette er utført for generelle objekter utformet som rektangulære kuber konstruert av totalreflekterende plan. Dette kan ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rian, Tonje Kroglund;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven er et studie om nettmessige konsekvenser ved økt grad av elbillading i distribusjonsnettet. Det er utført simuleringer i programmene Netbas og DigSilent PowerFactory. Simuleringene baserer seg på to ulike ladestrømmer for elbillading 16 A og 32 A. I...

6,695 research outcomes, page 1 of 670