Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karen Eg Taraldrud;

  Artikkelen drøfter problembasert læring og casemetodikk som metode for å oppfylle både vitenskapelige og profesjonsrettede læringsmål på et tidlig nivå i rettsstudiet. Især rettes spørsmålet mot hvordan man ivaretar av den teoretiske siden av utdanningen. I artikkelen d...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit;

  Studier ved Hogskolen i Oslo (HiO) 2010/2011 viser at studenter i liten grad har utbytte av den ordinaere skriveveiledningen de mottar. Veiledningen bidrar verken til okt skrivekompetanse eller okt faglig forstaelse. Artikkelforfatterne har fulgt bade studenter og laere...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mats Ingulstad;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Da den norske Nobelkomiteen tildelte Nobels fredspris for 2012 til Den europeiske union (EU), la komiteen stor vekt pa EUs historiske bidrag til fred i Europa. Denne artikkelen papeker at komiteens begrunnelse bygger pa en bestemt forstaelse av moderne europe...

 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R.;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Kunnskap om tilrettelegging for kritisk tenkning er vesentlig i barnehage og skoler, i laererutdanning og i veilederutdanning. Artikkelen presenterer og dofter eksempler pa hvordan veiledningssamtaler mellom nyutdannede og deres veiledere apner for kritisk te...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åse Broman;
  Publisher: Universitets- og høgskolerådet

  Sammendrag Veiledning som pedagogisk virkemiddel relatert til fagutvikling har en lang faglig tradisjon innenfor bade helse- og sosialfag. Det er skrevet utallige boker om hva veiledning betyr, og hva som er viktig a legge pa vekt innenfor ulike fagtradisjoner. Derimot ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland;

  Sammendrag Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafedialog» som pedagogisk verktoy for laering i stor klasse der undervisningen for ovrig skjer gjennom forelesninger. Kafedialogen ble brukt som verktoy i emnet «verdibasert ledelse»...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ivar Nordmo; Norman Anderssen;
  Publisher: The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR)

  Sammendrag I denne longitudinelle intervjustudien undersokte vi hvordan syv psykologistudenter opplevde den seksarige prosessen med a bli innfort i psykologprofesjonen ved et laerested i Norge. Vi analyserte de sosialfaglige handlingene i studiet og grupperte dem i fire...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meyer, Mona Elisabeth;
  Publisher: Universitets- og høgskolerådet

  Sammendrag Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, saerlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var a undersoke om laeringsverktoyet e-laering, i form av nettester, kan vaere et effektivt virke...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raymond Bjuland; Reidar Mosvold;
  Publisher: Co-Action Publishing

  Denne artikkelen fokuserer på ei gruppe lærerstudenters refleksjoner etter en praksisopplæringsperiode. To sekvenser fra dialogen i et gruppeintervju blir analysert ved hjelp av et teoretisk rammeverk for utvikling av læringsfellesskap, og vi belyser noen utfordringer s...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristian Firing; Anne Torhild Klomsten; Frode Moen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag I studier av veiledning er det ofte gjort et skille mellom den akademiske og den personlige dimensjon. Det anerkjennes videre at veiledning har betydning for studenters mestring. Med bakgrunn i denne faglige argumentasjonen, utviklet vi folgende problemstilli...

10 research outcomes, page 1 of 1
Last index information