Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Terje Gaustad;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Akseptert og fagfellevurdert versjon av artikkelen. Forlagets publikasjoner er tilgjengelige via www.idunn.no Digitalisering av kultur og underholdning skaper ofte forventninger om økt mangfold, både i tilbud og konsum. Dette var også et av målene da staten bidro økonom...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  John Christian Langli;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste forfatterversjon, etter fagfellevurdering, før publisering Hvis selskaper som velger bort revisor begynner å selge svart eller kreve fradrag for fiktive eller private utgifter etter fravalget av revisor, vil de ha en lavere vekst i omsetningen eller en sv...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anatoli Bourmistrov; Grete Helle; Katarina Kaarbøe;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Akseptert fagfellevurdert versjon (postprint).

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  John Christian Langli; Limei Che;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Akseptert og fagfellevurdert versjon av artikkelen En rekke aksjeselskaper (ASer) valgte bort revisor i 2011. Dersom fravalget av revisor påvirket bankenes eller kreditorenes risikovurdering, er det rimelig å forvente at selskapene som valgte bort revisor vil få høyere ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sigrid Røyseng; Grete Wennes; Donatella De Paoli;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Akseptert og fagfellevurdert versjon av artikkelen. Forlagets publikasjoner er tilgjengelige via www.idunn.no Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært g...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espen Andersen; Ragnvald Sannes;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bård Misund;

  Fra 2005 har børsnoterte oppdrettsselskaper regnskapsført levende fisk i sjø til virkelig verdi i henhold til IAS 41. Det kan virke som at oppdrettere har begrenset tiltro til biomassejusteringene til virkelig verdi, spesielt når det gjelder resultatregnskapet. Denne ar...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjønnes, Geir Høidal; Kathitziotis, Neophytos;

  Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene prisdiskriminerer kundene sine basert på tilgjengelig...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Accepted manuscript version. Published version available in <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2017-01-08>Praktisk økonomi & finans. 2017;33(1):97-112</a> En kyndig fagutøver i økonomisk/administrative fag må evne å se sammenhenger og helhet mellom eget og a...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjærland, Frode; Gårseth-Nesbakk, Levi;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Denne studien undersøker kommunal finansforvaltning i kjølvannet av Terra-skandalen. To spørsmål besvares. Først: Hva var den regulatoriske responsen fra norske myndigheter på skandalen? Deretter: Hvilke forebyggende tiltak har kommuner iverksatt for å unngå en lignende...

10 research outcomes, page 1 of 1
Last index information