Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Research . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torstein Låg;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Kognitiv psykologi er vanligvis kjent som den delen av psykologien hvor man er opptatt av prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon, problemløsning og språk – de "tørre" temaene i psykologien. Denne utbredte oppfatningen av feltet er imidlertid ikke helt dekke...

 • publication . Research . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bårnes, Vibeke;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  <jats:p>Desember 2000</jats:p>

 • publication . Book . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bårnes, Vibeke;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  <jats:p> </jats:p>

 • publication . Research . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sveum, Tor;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den...

4 research outcomes, page 1 of 1
Last index information