Filters (5)
Download Results
2,088 research outcomes, page 1 of 209
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundal, Louise-Mari Høie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialit...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wormdal, Julie Møller;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  I rammeplanen fra 2017 blir ikke sorg nevnt. I stedet står det heller mer generelt under fagområdet livsmestring og helse og latent under de fleste andre fagområdene.. I rammeplanen står ordet sorg i rammeplanen fra 1997. Det finnes dog ikke nok litteratur rundt hvordan...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holst, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is a critical analysis of court-ordered compulsory psychiatric care, with the main emphasis on the regulations related to the implementation of this type of legal response. Court-ordered compulsory psychiatric care is not regarded as punishment, but as a spe...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wieberg Klausen, Siri;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Denne doktorgradsstudien er en Fairclough-inspirert kritisk diskursanalyse av begrepet digitale ferdigheter i norsk utdanningspolitikk og i videregående opplæring. Studiens overordnede problemstilling er: Hvordan blir begrepet digitale ferdigheter konstruert historisk o...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sirnes, Per Magnus Granholt;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Linda; Valøy, Gunn-Hege;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i helsetjeneste (EMBA) - Nord universitet 2020

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bär, Annette; Carlsen, Thomas;
  Publisher: NIBIO

  Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Tenna i Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebrukerne. Tenna utgjør et stort fellesbeiteareal som omfatter flere naturbaselokaliteter som ky...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Samdal, Jørgen Bauge; Johnsen, Johan-Frederic; Selbakk, Sander Mørk; Skjold, Simen Sørgard;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen ØMF199

2,088 research outcomes, page 1 of 209