Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Geir Aas;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har evaluert denne reformen, men ikke dens v...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundstøm, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Etterforskningsfaget har vært gjennom en utvikling og blitt mer profesjonalisert. Utviklingen har ført til at norsk politi i dag skal bruke hypotesetestende metode under etterforskningen. Metoden tilsier at etterforskere skal stil...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kovacevic, Nikola;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frestad, Stian; Menagias, Nikolas;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brun, Ingar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Studiens problemstilling er: Hvordan opplever erfarne kollegaer kontaktetablering som grunnlag for avhør på stedet? Gjennom intervju av 7 polititjenestepersoner i operativ tjeneste, søkte studien å gi innsikt i hvordan disse så på...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bertelli, Sandra;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Askestad, Emilie Austrheim;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tysnes, Tanya Marlene;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selstø, Charlotte;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Asbjørn, Asbjørn;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
39 research outcomes, page 1 of 4