Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Singh, Manjeet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Master i politivitenskap Politiet sitt forhold til publikum har lenge vært et interessant tema innenfor samfunnsvitenskapen. I disse tider så har det vært et særskilt og konkret fokus på relasjonen mellom Oslopolitiet og minoritetsungdom. På den ene siden har oppmerksom...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . Other literature type . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sætre, Christine Nordsletten;
  Publisher: OsloMet

  Master i yrkespedagogikk I dette prosjektet undersøker jeg hvordan interne sensorer i emnet Etterforskning ved Politihøgskolen (PHS) vurderer muntlige eksamensprestasjoner. Emnet utgjør 18 studiepoeng og består av fem fag. Selv om det er et lovfestet krav at studentenes...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malt, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Utgangspunktet for denne studien er politiets bruk av bilder fra videoovervåkning som bevis i straffesaker, samt bruk av overvåkningsbilder til identifisering av personer. Tidligere forskning viser at sammenligning av overvåkningsbilder med ukjente ansikter er en usikke...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lian, Anita; Mork-Johansen, Maj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Denne oppgaven handler om tolkemedierte politiavhør, det vil si avhør hvor kommunikasjonen skjer via tolk. Politiavhøret blir regnet for å være politiets viktigste og mest anvendte etterforskningsmetode, hvor formålet er å innhent...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Geir Gjerde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Masteroppgaven handler om bruk av etterforskningsplaner. Det legges til grunn fra forskning og direktiver fra Riksadvokat og Politidirektoratet at etterforskningsplaner ikke bare bør, men skal brukes som et verktøy for å sørge for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundstøm, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Etterforskningsfaget har vært gjennom en utvikling og blitt mer profesjonalisert. Utviklingen har ført til at norsk politi i dag skal bruke hypotesetestende metode under etterforskningen. Metoden tilsier at etterforskere skal stil...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brun, Ingar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Studiens problemstilling er: Hvordan opplever erfarne kollegaer kontaktetablering som grunnlag for avhør på stedet? Gjennom intervju av 7 polititjenestepersoner i operativ tjeneste, søkte studien å gi innsikt i hvordan disse så på...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reitan, Rune Utne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Oppgaven undersøker norsk politis praksis ved bruk av GPS-basert teknisk sporing av kjøretøy etter straffeprosessloven § 202 b i henholdsvis Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Den undersøker videre hvordan praksisen samsvare...

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1