Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Singh, Manjeet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Master i politivitenskap Politiet sitt forhold til publikum har lenge vært et interessant tema innenfor samfunnsvitenskapen. I disse tider så har det vært et særskilt og konkret fokus på relasjonen mellom Oslopolitiet og minoritetsungdom. På den ene siden har oppmerksom...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Eline;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røed, Maria B.;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Geir Aas;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har evaluert denne reformen, men ikke dens v...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundstøm, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Etterforskningsfaget har vært gjennom en utvikling og blitt mer profesjonalisert. Utviklingen har ført til at norsk politi i dag skal bruke hypotesetestende metode under etterforskningen. Metoden tilsier at etterforskere skal stil...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Carina M.; Jørgensen, Liselotte V.;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Filstad, Cathrine;
  Persistent Identifiers

  Det er mange problemstillinger som er analysert i denne rapporten. Det har gitt noen utfordringer i presentasjonen av forskningsresultatene. Den røde tråden i rapporten er koblet til hovedproblemstillingene om hva kjennetegner politiledelse i praksis, endringsledelse i ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Lisa;
  Persistent Identifiers

  Juridisk oppgave

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malt, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Utgangspunktet for denne studien er politiets bruk av bilder fra videoovervåkning som bevis i straffesaker, samt bruk av overvåkningsbilder til identifisering av personer. Tidligere forskning viser at sammenligning av overvåkningsbilder med ukjente ansikter er en usikke...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vogsted, Thea Gaustad;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
39 research outcomes, page 1 of 4