Download Results
382 research outcomes, page 1 of 39
 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taraldset, Birthe; Bjørkelo, Brita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fafo

  Kapittelet er hentet fra en rapport utgitt i etterkant av seminar avholdt på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember 2011. De årene som har gått siden arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft, har etter vår mening synliggjort særlig tre ove...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winnæss, Pål; Helland, Håvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon. The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indic...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugland, Jan Erik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Masteroppgave i politivitenskap Undersøkelsen i denne oppgaven har funnet at økningen i bevæpningsordrer kan forklares på seks måter: (1) Politihøgskolens operative konsept overfor person bevæpnet med kniv vurderes å være det viktigste bidraget til den økte bevæpningsfr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thoresen, Dag Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  I offentlige sektor styres ressursene gjennom bruk av tradisjonelle prinsipper knyttet til økonomistyring som er forankret i «Bevilgningsreglementet» og «Reglement for økonomistyring i staten». Det er et lederansvar at politiet som virksomhet har tilstrekkelig tilgang p...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundhus, Helene O.; Stålvik, Torolf;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Materialisten

  Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning får utydelige fiendebilder på måten kriminali...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørmen, Emily Sofie;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Scharning, Kristin Abusdal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Oppgaven søker å finne svar på hvorvidt det tilrettelagte avhøret, slik det organiseres og gjennomføres i dag, er egnet til å forebygge vold mot barn. Barns stemme er viktig. Uten god tilrettelegging for at barn skal kunne få muli...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stenbro, Tom Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Masteroppgave i politivitenskap Avhandlingens hovedtema er de virkelighetskonstruksjoner som dominerer diskurser om målstyring i norsk politi og hvordan disse materialiserer seg som styrings- og handlingsbetingelser for politi- og lensmannsetaten. Gjennom en diskursanal...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Terje; Mjøen, Odd Morten; Rønning, Hild; Kermit, Patrick;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordlandsforskning

  Studien omhandler sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørselshemmede innen dagens strafferettspleie. Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med strafferettsapparatet, organisering og praktisering av tolking ved politiavhør og i retten, bruken av lyd- o...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Troøyen, Oda;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
382 research outcomes, page 1 of 39