Filters (4)
Download Results
7,136 research outcomes, page 1 of 714
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundal, Louise-Mari Høie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialit...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Djuvsland, Kjersti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Formålet med oppgaven har vært å utforske hvordan fleksibilitet i arbeidslivet oppleves av de ulike partene innen oljeservice i lys av bærekraft som er satt i sammenheng med arbeidssystemer og humankapital. Problemstillingen lyder de...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espnes, Hilde;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn Assosiasjonen mellom hypertensjon og hjertesvikt har lenge vært kjent og tidligere studier har vist en tredoblet risiko for hjertesvikt blant kvinner og en doblet risiko blant menn dersom man har forhøyet blodtrykk. Til tross for at denne sammenhengen har blitt...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wormdal, Julie Møller;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  I rammeplanen fra 2017 blir ikke sorg nevnt. I stedet står det heller mer generelt under fagområdet livsmestring og helse og latent under de fleste andre fagområdene.. I rammeplanen står ordet sorg i rammeplanen fra 1997. Det finnes dog ikke nok litteratur rundt hvordan...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holst, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is a critical analysis of court-ordered compulsory psychiatric care, with the main emphasis on the regulations related to the implementation of this type of legal response. Court-ordered compulsory psychiatric care is not regarded as punishment, but as a spe...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Almklov, Dorthea" "Tomter, Håkon" "Hanno, Ida Ljøgodt von" "Solem, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • Denne masterutredningen har undersøkt hvordan advokater innhenter spesialisert kompetanse gjennom partssakkyndige til verdsettelse av næringseiendom i sivile saker. Vi har også studert hvordan interaksjonen mellom advokat og partssakkyndig kan få konsekvenser for verdse...

  Add to ORCID
7,136 research outcomes, page 1 of 714