Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 1932
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnar Isachsen; Fludtjov Isachsen;

  De norrone kolonistene pa Gronland i middelalderen levde dels av februk, dels av fangst. Det er den samme kombinasjonen som har vaert sa karakteristisk for naeringsformen i Norge helt fra forhistoriske tider, og som ogsa dannet grunnlaget for bosetningen i de land som b...

 • publication . Article . 1946
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnar Aasgaard;

  Da verdenskrigen brot ut i 1939, ble det straks vanskeligere a skaffe proviant og materialforsyninger til Svalbard, men det var dog gjort innkjop i sa god tid at anleggene fikk sitt fulle utstyr. Vinteren 1939—40 var mulighetene for utvidelse av kullprodukejonen pa Sval...

 • publication . Article . 1935
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  J. Kr. Tornøe;

  Det merkeligste avsnitt i Norges historie er vel vikingetiden da nord mennene utviklet sin skibsfart og sitt sjomannskap til en slik hoide at de ikke lenger var avhengige av kystene men kunde begi sig ut pa de store verdenshav. Dette blev begynnelsen til de store op- da...

 • publication . Article . 1930
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  B. Lynge;

  Ost-Gronland er kjent for sin vildtrikdom fremfor alle andre omrader i Arktis. Der er den okonomisk viktige rev, hvitrev og blarev. Dens mengde veksler fra ar til ar, antagelig efter foden, efter gode lemen-ar folger gjerne gode rev-ar. Der er rype og hare, pa sine sted...

 • publication . Report . Article . 1928
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoel Adolf;

  Den forste besiddelsestagen av land pa Svalbard fant sted i 1898 pa Bjornoya. I de folgende ar, 1899, 1900 og 1901, blev der gjort mange okkupasjoner av kullforende omrader bade pa Bjornoya og pa Spitsbergen. Derefter var det noksa stille noen ar, men sa fant der sted e...

5 research outcomes, page 1 of 1
Last index information