Filters (5 )
Download Results
243 research outcomes, page 1 of 25
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Egeland, Ånon;

  The older types of Norwegian traditional instrumental dance music have never been a central focus of Norwegian traditional music research. What little work has been done on the topic has tended to concentrate on the links between 18th century sources and the modern pols...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hvalvik, Sigrun;
  Publisher: Norsk sykepleierforbund

  Internasjonale strømninger spilte en åpenbar rolle da de første framsynte pionerene samlet seg i Norsk Sykepleierskeforbund for 90 år siden. Fremst av pionerene sto Bergljot Larsson - særlig inspirert av sine yrkessøstre i England, Skottland og Tyskland.

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredriksen, Jan Ivar; Refvik, Linda;

  Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. Kundens handlemønstre er i sterk endring. Kommunikasjon og salg skjer gjennom flere kanaler, med en miks av analoge og digitale løsninger. I dette perspektivet be...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhra, Cecilie Bakke; Grov, Ellen Karine;
  Publisher: Norsk sykepleierforbund

  Bakgrunn: Nasjonale føringer beskriver behovet for fokus på symptomlindring hos pasienter i palliativ fase. Hensikten med denne studien var å kartlegge bruken av Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) blant sykepleiere som arbeider med pasienter i palliativ fase ved s...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvarv, Sture;
  Publisher: Universitetsforlaget

  De olympiske vinterlekene i 1994 på Lillehammer har vært gjenstand for mange forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger. Imidlertid finnes det lite forskning på dette arrangementet i Oslo i 1952. I det følgende skal noen av de kulturelle og politiske forutsetning...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Horgen, André;
  Publisher: Jostedal historielag

  Norges første bestigning av en 2000-meters topp fant trolig sted i 1798. Dette året ble Store Snøhetta på Dovre besteget av geologen og mineralogen Jens Esmark (1763 - 1839). 150 år senere var samtlige av Norges topper over 2000 meter besteget. Den siste skal angivelig ...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Baklid, Herleik;
  Publisher: Telemark historielag
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Audhild Norendal;

  <p class="ADNOsammendrag">Artikkelen er en analyse av grunnskolens eksamen i norsk. I analysen sammenlignes oppgavesettene gitt under L97 og LK06. Eksamensoppgavene blir drøftet i lys av danningsbegrepet og spesielt Wolfgang Klafkis teorier. Analysen viser at eksamen et...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Omholt, Per Åsmund;
  Publisher: Novus forlag

  This article focuses on the variety concerning the “cadenza formula” in the springar- and pols-types in the older Norwegian fiddle-music repertoire. For scholars, in transcribing the variety of local types of springar- and pols music, the placement of the cadenza formul...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Biong, Stian; Soggiu, Anna-Sabina;

  Basert på tverrfaglige fokusgrupper og individuelle intervjuer med tilsammen 11 sosialarbeidere beskriver denne artikkelen deres arbeidserfaringer med overdoser og overdosedødsfall. Data ble analysert med systematisk tekstkondensering med henblikk på å utvikle en ny bes...

243 research outcomes, page 1 of 25