Download Results
1,383 research outcomes, page 1 of 139
 • publication . External research report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nybø, Geir; Hansen, Kåre;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Rapporten viser resultater fra en av to spørreskjemaundersøkelser i en av de 5 bedriftene som deltar i et prosjekt omkring arbeidsorganisering og personalutvikling. Rapporten gir en enkel presentasjon av resultater i form av tabeller. Norges Forskningsråd

 • publication . External research report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Molversmyr, Åge;
  Publisher: Rogalandsforskning
 • publication . External research report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Christin; Thesen, Gunnar;
  Publisher: IRIS Samfunnsforskning

  I ukene 33 til 36 i 2005 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant bosatte på Jæren. Undersøkelsen er en del av Reisevaneundersøkelsen for Jæren 2005. Den består av to undersøkelser, en hovedundersøkelse som skal representere årsgjennomsnittet i reisevaner og e...

 • publication . External research report . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leknes, Einar; Engen, Ole Andreas;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Denne rapporten retter fokus mot de direkte økonomiske konsekvenser fjerning av import­vernet for landbruksvarer og innføring av moms på overnatting ved norsk EU-medlemskap vil kunne få for forbrukerne i Rogaland og hvilken betydning dette samlet sett vil kunne ha for s...

 • publication . External research report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar; Årethun, Torbjørn;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Høsten 1998 tok fylkesordførerne i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner et initiativ for utvikle et tettere samarbeid på Vestlandet. Det ble avholdt møter og drøftinger på politisk og administrativt ledernivå, og i august 1999 ble fellesdokumentet ”Ein...

 • publication . External research report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari;
  Publisher: NORCE Samfunnsforskning

  Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med slike prosesser. Vi håper at rapporten gir nyttig i...

 • publication . External research report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Denne rapporten er sluttleveransen fra prosjektet «Innsats mot arbeidslivskriminalitet – kartlegging og evaluering av hvordan det lokale samarbeidet mellom statlige etater fungerer,» som er skrevet på oppdrag for Arbeids‐ og sosialdepartementet. Rapporten er utarbeidet ...

 • publication . External research report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Molversmyr, Åge;
  Publisher: IRIS Miljø

  Bjårvatnet i Hå kommune er relativt næringsrikt med potensial for algeoppblomstringer, men det er forekomst av smal vasspest (Elodea nuttallii) som skaper mest bekymring siden denne antas å være en alvorlig trussel mot andre arter i innsjøen. I Fuglestadåna, som er hove...

 • publication . Research . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leknes, Einar; Thygesen, Janne;
  Publisher: IRIS Samfunn

  Dette arbeidsnotatet er en del av forskningsprosjektet ”Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?” som inngår i Norges Forskningsråds program: ”Demokrati, styring og regionalitet”. Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Agderfors...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bayer, Stian Brosvik; Lie, Terje;
  Publisher: IRIS samfunnsforskning

  Rapporten viser utviklingstrekk for en rekke indikatorer på psykisk helsefelt. Det gjelder helsestatus i befolkningen, risiko- og påvirkningsfaktorer på psykisk helse, forebygging, brukerinvolvering, tilgjengelighet til helsetjenester og strukturelle forhold ved helsetj...

1,383 research outcomes, page 1 of 139