Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt;

  Påvirker informasjon om konsekvenser av forslag om å endre stortingsvalgordningen velgernes holdninger til valgordningen? Er endringsvilligheten større blant velgere som «taper» med den nåværende valgordningen? Spørsmålene belyses med bakgrunn i empiri fra tre survey-ek...

 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lina Christensen;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge har overholdt tidligere klimamål, var uklare. Når...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  May-Britt Ellingsen; Yngve Antonsen;

  Denne kvalitative casestudien undersøker tillitsbygging under ulike organisatoriske betingelser for horisontal koordinering mellom operatører på nødmeldingssentraler i politi, brann og helse. Studien bygger på kvalitative intervjudata, samt observasjons- og medlyttdata ...

3 research outcomes, page 1 of 1
Last index information