Filters (4 )
Download Results
2,070 research outcomes, page 1 of 207
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Liv Anne;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2020. Norsk: I denne studien undersøker jeg hvordan musikalsk samhandling oppstår i to utvalgte barnehager ved bruk av musikkarrangement på lydfiler. Lydfilene med musikkarrangementene er noe...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Karoline;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014. Norsk: I dagens skolesamfunn er det stort fokus på problematferd. På bakgrunn av dette skal denne oppgaven ta for seg hva man kan gjøre for å redusere problematferd i klasserommet. Det finnes mange grunner, men i denne op...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkken, Anette Tveterhagen;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018. Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig a...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stava, Sjur; Brennodden, Eivind;

  Interspesifikk forstyrrelseskonkurranse er prosessen der individer av ulike arter begrenser hverandres tilgang til en gitt ressurs. Fra 1989 og frem til i dag har det blitt etablert et økende antall vinterforingsplasser for elg (Alces alces) i Østerdalen. Observasjoner ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Even Andreas; Vivang, Espen;

  Bacheloroppgaver sykepleie, 2017 Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av dødsårsakene her i ...

 • Det oppleves å være et spenningsforhold mellom å fremheve det spesielle, eller å finne universelle tiltak som kan komme alle til gode, uavhengig av behov, knyttet til det psykososial miljøet i skolen. Selv om noen elever har særskilte behov, er de også mennesker, og bla...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Lill Mari; Rudberg, Marthe;

  Bacheloroppgave sykepleie, 2017 Bakgrunn: Cancer cervicis uteri oppstår i alle aldre, og vi har gjennom praksis møtt kvinner som nylig har fått denne diagnosen og sett viktigheten av krisearbeid gjennom praksis. I forhold til statistikken er det ca 300 tilfeller som får...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjernmoen, Marit Stubsjøen; Dalen, Hanne;

  Bacheloroppgave sykepleie Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at vi som sykepleiere kan bidra til å opprette et tillitsforhold til rusmisbrukeren i tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Metode: Vi har brukt litteraturstudie som metode, og baserer oppgav...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Carine Solveig; Øksendal, Denise Liseth Meyer;

  God sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Formål: Vi ønsker med denne oppgaven å få økt kunnskap om sykdommen fordi fore-komsten av diabetes type 1 øker med årene. Samtidig vil vi finne ut av hva god sykepleie er til pasienter med nyoppdaget d...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandlie, Marthe Orrhaug;

  Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017. Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjen...

2,070 research outcomes, page 1 of 207