Filters (4 )
Download Results
2,857 research outcomes, page 1 of 286
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Tone Elisabeth;
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Nord universitet, 2016

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fure, Monica Borg;
  Publisher: Høgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøjskolen i København / Danmarks Pædagogiske Universitet

  Denne avhandlingen tar for seg hvordan leder anvender verktøy for å lage en selvgående teaterorganisasjon. Avhandlingen ser på teaterorganisasjonen gjennom observasjoner av tilblivelsen av en teateroppsetning. De involverte i en teaterorganisasjon arbeider alltid med en...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jakobsen, Siri; Steinmo, Marianne Terese;
  Publisher: Høgskolen i Bodø

  Masteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stavseth, Marit Alice;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i klinisk sykepleie - Universitetet i Nordland, 2013 Operasjonssykepleiere vil som nyutdannet befinne seg på novisestadiet. Operasjonssykepleiefaget er svært omfattende og varierende. Det stilles høye krav til faglig innsikt og forståelse. I tillegg er kra...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmvik, Anne-Lise;

  Denne masteravhandlingen ser på barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling av ansatte i barnehagene i samhandling med styrerne. Ut fra problemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål: Hvordan forstår barnehagemyndigheten og styrerne begrepene kunnska...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klingenberg, Gro Helene Dølvik; Mikkelsen, Monica; Svertsen, Jørgen Strand;
  Publisher: Nord universitet

  Master in Business Administration (MBA) - Nord universitet 2019

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vean, Lars-Olav;
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rydland, Kirsten Marie;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Universitetet i Nordland, 2012. Var sperra for utlån til 2013-06-01 Fra jeg begynte i arbeidslivet har arbeidet vært en viktig del av mitt liv. Fordi det er viktig for meg, har jeg også et behov for at det skal være en mening med, og ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjöblom, Lena-Mari; Lauritsen, Kirsten; Longva, Ingunn; Torsvik, Malvin;

  Denne forskingsrapporten har kulturelt mangfald i lærar - og helsefagutdanning som hovudtema. At studentane vi utdanner til arbeid i vårt moderne samfunn har tilstrekkeleg fleirkulturell kompetanse, er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Kva slags kompetanse studen...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergem, Ragnhild;
2,857 research outcomes, page 1 of 286