Filters (4 )
Download Results
20,314 research outcomes, page 1 of 2,032
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melingen, Maria Storebø; Storebø, Tonje;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance Hensikten med denne oppgaven er å gi en presentasjon rundt emnet regnskapsmanipulering ut i fra en caseorientert tilnærming. Teoridelen innleder med å definere generell regnskapsteori. Regnskapsmanipulering blir kronologisk presentert med moti...

 • publication . Report . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skåre, Janneche Utne; Wiig, Øystein; Bernhoft, Aksel;
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rudborg, Bjørn;

  Knut Hamsun og Finland er en hybrid av sjangrene biografi og reiselitteratur. Fokuset er som tittelen; Knut Hamsun og Finland. Det spesielle er at hovedsporet bare strekker seg over ti måneder. Dette hindrer meg likevel ikke til å tråkke både bakover og fremover i tid, ...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lystad, Martine;

  I den foreliggende oppgave er formålet å undersøke hvilken interesse økonomer fra Norges Handelshøyskole (NHH) har for å søke stillinger i rederinæringen, samt årsakene til de resultater undersøkelsene viser for interessen til næringen. Videre er formålet å se på hvilke...

 • publication . Book . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjølaas, Jorun Høier;
  Publisher: Eureka Forlag, Høgskolen i Tromsø

  Arbeidet med dette prosjektet har sin rot i et ønske om å skape en relevant spesialpedagogisk utdanning. Dette forutsetter at utdanningsinstitusjonen kjenner de problemstillingene praksisfeltet er opptatt av, og hvordan de handler i forhold til dette. Utdanningsinstitus...

 • publication . Report . 1995
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mork, Odd Ivar;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Groups of eight parr of hatchery reared Atlantic salmon (Salmo salar), sea trout (Salmo trutta), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Arctic charr (Salvelinus alpinus) were investigated in monoculture with two size groups of fish. Aggression was assessed by recording...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivertsen, Marita;

  Bachelor i politiutdanning

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mortensen, Martin Gjendem;
  Publisher: Høgskolen i Molde
 • publication . Report . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gretland, Anne;
  Publisher: Regionsykehuset i Tromsø

  Rapport fra prosjektet "Fysioterapi i psykiatri".

 • publication . Research . 1949
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dannevig, Gunnar;
  Publisher: Fiskeridirektøren

  Særtrykk av "Fiskets Gang"

20,314 research outcomes, page 1 of 2,032