Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Annette Kristoffersen Winje; Sissel Jeanette Aastvedt Halland; Randi Elisabeth Nordlie; Liv Ingrid Fjellanger;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  Denne artikkelen bygger på en kvalitativ studie fra en barnehagelærerutdanning i Norge, og handler om hvilke danningsdiskurser som trer frem i profesjonssamtalen, og hvilken betydning disse diskursene får for profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdannin...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Bonnevie Lund;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk (NOASP)

  Denne artikkelen drofter 16 laereres forstaelse av begrepene mangfold og flerkulturalitet. Deres perspektivpa mangfold varierer ut fra skolens flerkulturelle profil og skolens arbeid med flersprakligeelever. Informantene i undersokelsen knytter mangfoldsbegrepet til «vi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johanna Birkeland;

  Artikkelen handler om bakgrunner for assistenters utdanningsvalg og deres syn pa verdien av kompetansei barnehagearbeidet. Malet er, gjennom en kvalitativ tilnaerming, a forsta hvorfor erfarne assistenter vil bli barnehagelaerere i en praksis der de utforer mange av de ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ole Petter Vestheim; Leiv Sem;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  Siden nasjonale prover ble innfort i Norge i 2004, har de blitt til dels kraftig debattert i ulike typer medier. Gjennom en historisk tekstanalytisk tilnaerming til et utvalg artikler har vi undersokt hvordan nasjonale prover er presentert i norske riks- og regionaviser...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Truls Nilsen Tangen; Anders Aasgaard Madsen; Audhild Løhre;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk (NOASP)

  Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om pedagogikkfagets betydning for laererstudenters profesjonelle utvikling. Vi undersokte pedagogikkfagets betydning for laererstudenters profesjonelle utvikling ved a studere refleksjonstekster fra 62 studenter fordelt pa tre f...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jenny Steinnes;

  Forstaelsen av hva begreper er, og kan vaere, vil variere ut fra ulike vitenskapsfilosofiske posisjoner. Denne variasjonen vil ha betydning for valg av pedagogisk tilnaerming til begrepslaering. Man kan imidlertid sporre om utdanningspolitiske satsingsomrader og aktuell...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brekke, Borghild; Willbergh, Ilmi;

  Artikkelen undersoker hva slags forstaelse laererutdannere og laererstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i laererutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersokelse blant laererutdannere og laererstudenter ved en norsk laererutdanningsinstit...

7 research outcomes, page 1 of 1
Last index information