Download Results
988 research outcomes, page 1 of 99
 • publication . External research report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø

  Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkels...

 • publication . External research report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Lerøy Midnor, Settefisk avd. Botn gjennomført en resipientundersøkelse Valsøyfjorden, Halsa kommune. Fra to stasjoner i fjorden er det analysert to grabbprøver med dyrearter, og en grabbprøve med sediment. Resultatene er sammenligne...

 • publication . External research report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Etableringen av Nygard pumpekraftverk har medført spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan for de vatna som er potensielle resipienter for røye. Den foreliggende rapporten omfatter et kontroll...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt oppdrettslokalitetene Bjørnskjæret og Slokkholmen. Feltar...

 • publication . External research report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lehmann, Gunnar B.; Skår, Bjørnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Denne undersøkelsen ble gjennomført i august 2016 på oppdrag fra Statkraft, Øst Telemarkens brukseierforening, Øvre Numedal fjellstyre og statlig miljøforvaltning. Målet med undersøkelsen var: - Kartlegging av evt. forekomst av ørekyt i vassdrag som drenerer ned i Songa...

 • publication . External research report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Hjelmelandsåna fremstår som et flott laksevassdrag med et «naturlig» elveleie som er meandrerende og med en generell svært god til god habitatkvalitet for fiskeproduksjon av laks og sjøaure. Store deler av elva tilbyr gode gytemuligheter for laks og sjøaure samt variert...

 • publication . External research report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Christin; Thesen, Gunnar;
  Publisher: IRIS Samfunnsforskning

  I løpet av månedene mars og april 2003 gjennomførte RF – Rogalandsforskning en undersøkelse av handlinger og holdninger til trafikksikkerhet blant skoleelever og fire alderskohorter i Karmøy kommune. Prosjektet ble gjennomført i forbindelse med oppstarten av Karmøy komm...

 • publication . External research report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dale, Irene Bergljot; Olsen, Tor Bjarne;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Gjennom prosjektet ”Flerkulturelt arbeidsmiljø et forsknings- og utviklingsprosjekt” har RF-Rogalandsforskning utviklet et verktøy for håndtering av mangfold i arbeidslivet. Prosjektet var finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond. Denne rapporten beskriver selve verktøyet og...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvalø, Stian Ervik; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Haugesund kommune, ved Årabrot renseanlegg i 2011. Bakgrunnen for undersøkelsen er krav fra fylkesmannen om en overvåking av miljøforholdene ved utslippsres...

 • publication . External research report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Jacob, Aars;
  Publisher: Rokkansenteret

  I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalgene høsten 2003 ble det innført ny personvalgordning. Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen, har evaluert reformen i de to valgene den nye personvalgordningen har vært i ...

988 research outcomes, page 1 of 99