Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Bachelor thesis . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørgulf Claussen;
  Publisher: NTNU

  Bakgrunn: Flere mennesker ønsker å få tilbringe siste fase av livet hjemme, og få dø i eget hjem. Man kan lure på hvilken betydning det kan ha for eldre pasienter som er i livets sluttfase å få tilbringe siste del av livet hjemme, og å få dø i eget hjem. Samt se på hva ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gry Marysol Grøneng; Simon Øverland; Knut-Arne Wensaas; Inger Johanne Bakken; Atle Fretheim; Knut-Inge Klepp; Camilla Stoltenberg; Siri E. Håberg;

  BACKGROUND Increased use of antibiotics and a higher rate of injury in May for 19-year-olds have been described earlier. We examined whether 19-year-olds also demonstrate greater use of general practitioner services at the time of russefeiring – celebrations in connecti...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Unni Gopinathan; Marit Synnøve Berg; Sonja Myhre; Melanie Lindsay Straiton; Anders Skyrud Danielsen; Eirik Frønæs Vikum;
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laila Hov; Liv Hege Kateraas; Gunn Elisabeth Vist; Hilde H. Holte; Bent Indredavik; Brynjar Fure;

  BACKGROUND Since the first stroke units were established in the 1990s, early mobilisation has formed a key part of the acute treatment. In the context of an updating of national clinical guidelines for stroke, the Norwegian Directorate of Health commissioned the Institu...

 • publication . Bachelor thesis . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sigurd Høye;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Bakgrunn: I dag forbindes gjerne en slank kropp med en sterk personlighet, og vellykkethet. Et press om å passe inn, og finne sin plass i samfunnet viser seg gjerne å være en av flere utløsende årsaker til at noen mennesker utvikle...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristin Thuve Dahm; Kjetil Gundro Brurberg; Ingvild Kirkehei;

  Background Professionals in fields including chiropractic, physiotherapy, manual therapy and osteopathy recommend manipulation techniques for the treatment of infant torticollis. This article summarises the research evaluating such treatment. Material and method The art...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingvild Bruun Mikalsen; Øystein Karlstad; Kari Furu; Knut Øymar;

  BAKGRUNN Astma kan vaere vanskelig a diagnostisere hos barn. For barn under skolealder finnes det fa tilgjengelige objektive diagnostiske undersokelser, og retningslinjene for diagnose og behandling er basert pa sykehistorie og klinisk undersokelse. Dette kan gi rom for...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Forus;
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Noen typer kreft er forårsaket av virusinfeksjoner. På verdensbasis er det beregnet at 15 % av all kreft skyldes virus. Humant papillomavirus (HPV) er årsak til 5 % av kreft, og dette viruset er påvist i kreft i blant annet livmorhals, vulva, vagina, penis, anus, tonsil...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Camilla Svenningsen; Olav Molven;
  Publisher: en norske legeforening

  BAKGRUNN. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller vi...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martine Utland Glasø; Åshild Bjørnerem; Ingrid Petrikke Olsen; Mia-Kristin Rostad; Camilla Andreasen; Lisa Tangnes Leeves; Sire Marrable;
  Publisher: Norske Legeforening

  Background The aim was to investigate the prevalence of gestational diabetes and pregnancy outcomes in women with gestational diabetes in Nordland and Troms counties. Material and method We included all 1 067 women with type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational d...

12 research outcomes, page 1 of 2