Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øystein Karlstad;

  BAKGRUNN: Astma kan vaere vanskelig a diagnostisere hos barn. For barn under skolealder finnes det fa tilgjengelige objektive diagnostiske undersokelser, og retningslinjene for diagnose og behandling er basert pa sykehistorie og klinisk undersokelse. Dette kan gi rom fo...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olav Dalgard; Atle Egeland; Randi Ervik; Kostas Vilimas; Kjell Skaug; Tore Steen;
  Publisher: Den norske legeforening

  BACKGROUND: Hepatitis C virus (HCV) infection is common among injecting drug users. The aims of this study were to assess the prevalence of risk behaviour and its association with HCV infection. MATERIAL AND METHODS: All users of the needle exchange program in Oslo, wit...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olav Molven; Camilla Svenningsen;
  Publisher: en norske legeforening

  BAKGRUNN. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller vi...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørbye, Sveinung Wergeland;
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Noen typer kreft er forårsaket av virusinfeksjoner. På verdensbasis er det beregnet at 15 % av all kreft skyldes virus. Humant papillomavirus (HPV) er årsak til 5 % av kreft, og dette viruset er påvist i kreft i blant annet livmorhals, vulva, vagina, penis, anus, tonsil...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marte Handal;

  BACKGROUND: Tourette syndrome first appears in childhood and is characterised by chronic motor and vocal tics. In other countries, the mean prevalence is estimated at 0.77 % in children aged 6-15 years. Diagnostic practice and treatment have not been investigated in Nor...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mette Lyberg Rasmussen; Gudrun Dieserud;

  BACKGROUND: On average 110 men under 35 years of age take their own lives in Norway each year. Few receive health assistance in the period prior to the suicide, and little research exists on contact with assistance agencies for persons who take their own lives, beyond s...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brynjar Fure; Hilde Helene Holte; Laila Hov; Gunn Elisabeth Vist; Liv Hege Kateraas; Bent Indredavik;

  BACKGROUND: Since the first stroke units were established in the 1990s, early mobilisation has formed a key part of the acute treatment. In the context of an updating of national clinical guidelines for stroke, the Norwegian Directorate of Health commissioned the Instit...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mette Brekke; Torben Wisborg;
  Publisher: Den norske legeforening

  Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere generasjoner og betales av fellesskapets midler. Dagens tilbud innebærer at hver innbygger har sin fastlege som spesialiserer seg, følger faglige retningslinjer og er opptatt av å unngå over...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Astrid Austvoll-Dahlgren; Vigdis Underland; Gyri Hval Straumann; Louise Forsetlund;

  : BACKGROUND Patient volume is assumed to affect quality, whereby complex procedures are best performed by those who perform them frequently. We have conducted a systematic review of the research on the association between patient volume and quality of vascular surgery....

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Guttorm Brattebø; Hege Langli Ersdal; Torben Wisborg;
  Publisher: Den norske legeforening

  Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for pasientene. 27. mars 1977 skjedde verdens hittil verste flykatastrofe, der...

14 research outcomes, page 1 of 2
Last index information