Filters (4 )
Download Results
1,040 research outcomes, page 1 of 104
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borgen, Jorunn Spord; Lødding, Berit;
  Publisher: NIFU STEP

  Dette er den andre delrapporten fra prosjektet I.2.2.b Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring innenfor evalueringen av Kunnskapsløftet, hvor mange forskningsmiljøer deltar. Prosjektet hører sammen med et større evalueringsprosjekt...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyvik, Svein;
  Publisher: NIFU STEP

  Foreliggende rapport gir en kortfattet oversikt over høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa med vekt på enkelte land som har en tilsvarende høyskolesektor som i Norge: Finland, Tyskland, Sveits, Nederland, Belgia, Portugal og Irland.

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnes, Hebe; Rørstad, Kristoffer;

  NIFU har kartlagt ressurser til utdanningsforskning i 2007, 2009, 2011 og 2013, og denne rapporten er dermed den fjerde i serien. For 2013 er det gjennomført en spørreundersøkelse. Definisjoner og spørsmål i den siste undersøkelsen samsvarer stort sett med tidligere år,...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lyby, Lars; Scordato, Lisa; Røsdal, Trude; Gunnes, Hebe; Piro, Fredrik; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje;
  Publisher: NIFU

  Rapporten tar for seg bruken og utviklingen av strategier ved Universitetet i Stavanger over en tiårsperiode, fra 2009 til 2019 og er skrevet på oppdrag fra UiS.

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjaastad, Jørgen; Wollscheid, Sabine; Tømte, Cathrine;
  Publisher: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

  Gjennom flere år har Norge satset aktivt på IKT i skolen: Digital kompetanse har blitt innført som ett av fem kompetanseområder i grunnopplæringen, man har sikret en teknologisk infrastruktur i skolen, og ulike tiltak for lærere har blitt iverksatt knyttet til hvordan v...

 • publication . Report . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandt, Ellen;
  Publisher: NIFU

  NIFU har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Avdeling for voksenopplæring og studiefinansiering, foretatt en begrenset evaluering av effektene av virksomheten ved Studiesenteret Finnsnes. Følgende to problemstillinger er belyst: Hvordan har vi...

 • publication . Report . 1956
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vangsnes, Sigmund;
  Publisher: NAVFs utredningstab

  Tilgangen på sosialøkonomiske kandidater. En del data om det sosialøkonomiske studiet.

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vabø, Agnete; Næss, Terje; Hovdhaugen, Elisabeth;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i mastergradsstudien...

 • publication . Research . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnes, Hebe; Nordby, Pål; Næsheim, Helge N.; Wiig, Ole;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dett...

 • publication . Report . 1982
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Knut; Johansen, Roy;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Denne rapporten fremlegger resultater fra en systematisk registrering av stillingsannonser som gjelder arbeidskraft med høyere utdanning. Registreringen fant sted i perioden 1972-1979 og omfattet annonser i Aftenposten og Norsk Lysingsblad. Den bearbeiding av materialet...

1,040 research outcomes, page 1 of 104