Filters (4 )
Download Results
2,079 research outcomes, page 1 of 208
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Risløw, Tove Iren;
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Havn, Hege;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Hovedproblemstillingen i denne masteroppgaven er: Hva beskriver læreren som vesentlig i det kollektive samarbeidet i skolene når det gjelder sin egen kompetanseutvikling på arbeidsplassen? Formålet med å ta lærerperspektivet er å belyse hverdagen til lærerne når det kom...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie;

  Bacheloroppgave sykepleie, 2016 Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse vil ha behov for...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Foss, Anders Bredalen;

  Bachelor i skogbruk, Evenstad 2016 Teknisk utvikling er elementært for effektivisering, ikke minst i skogbruket som kan framstå primitivt sammenlignet med andre bransjer. I en næring der jaget etter kubikk og miljøproblematikk møtes daglig, er alle hjelpemidler viktige....

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathisen, Martine Bølviken; Lund, Martine Smedheim;
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygard, Ole Kristoffer Grythe;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013 Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, 2...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hilland, Lars;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017. Norsk: Litteraturviter Jakob Lothe hevder at narrativ teori kan hjelpe oss til å forstå hva som knytter litteratur og film sammen, og hva ...

 • Temaet for denne masteroppgaven er: Sosialt entreprenørskap og måling av sosial verdi. Bedriftsevaluering av Gladiator AS og innovasjonen Aball1 – blir det skapt sosial verdi under bruken av Aball1 og hvilken form har den sosiale verdien? Sosialt entreprenørskap handler...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dickinson, Heidi;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011. Norsk: Målet med denne oppgaven er å utforske hvilke muligheter som kan ligge i samarbeidet mellom PPT og skole for å bedre de minoritetsspråkliges eleven...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berget, Inger Kari;

  Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016. Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om barns opplevelser av overgangen fra barnehage til skole, og i hvilken grad de opptrer som subjekter i denne overgangen. Jeg har jobbet ved begge institusjone...

2,079 research outcomes, page 1 of 208