Filters (4 )
Download Results
2,125 research outcomes, page 1 of 213
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Yaitskaya, Anna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Economics The salmon industry has experienced a positive development the last decades, especially in Norway, where almost all salmon production is exported. This study will examine to what extent import prices of Norwegian salmon in the US are affecte...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordaune, Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn: Ni av ti norske arbeidstakere drikker alkohol, samtidig drikker mange norske arbeidstakere mer enn WHOs anbefalte grenseverdier. Selv om det ikke er vanlig å drikke alkohol i den primære arbeidstiden, drikkes det g...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tofteland, Berit;
  Publisher: Universitetet i Stavanger

  Doktorgradsavhandling Det empiriske materialet i denne avhandlingen er gruppeintervjuer med ansatte på fire småbarnsavdelinger om måltidet. Intensjonen er å få kunnskap om a) hvordan måltidsfellesskap konstrueres diskursivt i samtalene og b) hvordan en i et demokratiper...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aabel, Tobias Killi;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Organisasjoner av en viss størrelse rammes med jevne mellomrom av kriser og alvorlige hendelser som krever spesiell håndtering. Slike typer hendelser krever ofte at beslutninger må tas med et begrenset kunnskapsgrun...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakken, Eirik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne studien omhandler brukertilfredshet og prosjektgjennomføring relatert til bruk av ISY Prosjekt Plan. ISY Prosjekt Plan er Norconsult Informasjonssystemer sin programvare for prosjektplanlegging og rapportering. Bakgrunnen fo...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Anna-Louise;

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie av samarbeidet mellom Safetec og Jernbaneverket i forbindelse med kartlegging av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket. Datainnsamlingen fra dette forskningsprosjek...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strømme, Steffen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Offentlige aktører har et stort ansvar ved å forvalte samfunnets midler på en effektiv måte. Dersom dette ansvaret ikke blir overholdt i offentlige anskaffelser, vil det føre til fravær i konkurranser, og samfunnsmessige verdier v...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Thorbjørn;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Cybernetics and signal processing Det finnes per i dag ingen gode modeller for regulering av blodsukker for personer med type 1 diabetes (TDM1). Blodsukkeret påvirkes av mange kjente og ukjente faktorer, noe som gjør det komplisert å modellere. Dersom...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wasbø, Mailen; Håheim, Alfhild Randi;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Pasienter opplever ofte usikkerhet rundt egen treningstoleranse etter hjertetransplantasjon. Tidligere ble hjertetransplanterte pasienter pålagt treningsrestriksjoner, men nyere studier tyder derimot på at både moderat treni...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kopperud, Magnus;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Computer science I denne oppgaven presenteres en helautomatisk segmenteringsmetode til bruk på MRI-avbildninger av hjertet. Metoden som er utviklet benytter seg av morfologisk watershed til å de nere segmenter for frisk muskulatur, samt arrvev hos pas...

2,125 research outcomes, page 1 of 213