Filters (4 )
Download Results
6,707 research outcomes, page 1 of 671
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Uddu, Lena;
  Publisher: NTNU
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Digernes, Ingrid Rådmannsøy; Nowak, Zuzanna;
  Publisher: NTNU

  Grunnstoffanalyser er nødvendige innenfor en rekke industrier, blant annet matvareproduksjon, oljeindustri, bilproduksjon og medisinsk forskning. Grunnstoffsammensetningen i et produkt har mye å si for kvaliteten. En teknikk for å bestemme grunnstoffkonsentrasjon er ICP...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fischer-Griffiths, Keir;
  Publisher: NTNU

  Denne studien er en populasjonsstudie som undersøker forholdet mellom antall smertelokasjoner og rapportering av symptomer på angst og depresjon. Data er hentet fra HUNT-3 studien gjennomført i perioden 2006 – 2008 og datagrunnlaget består av selvrapporteringer. Totalt ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossum, Odin;
  Publisher: NTNU

  Skillingsvisen er en litteratursjanger som lenge har blitt forsømt i norsk litteraturhistorie. I denne oppgaven analyseres to nyhetsviser (en undersjanger av skillingsviser) etter narratologiske analyseredskaper for å undersøke intensjonen bak visene, og hvem de kan ha ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosen, Bjørn;
  Publisher: NTNU

  Fordelene ved fysisk aktivitet er godt dokumentert og noe man stadig hører om i media. Ulemper ved trening er ikke like mye i fokus, trolig fordi dette gjelder en liten gruppe og at det ofte skyldes treningsavhengighet. Den antatte forekomsten av treningsavhengighet er ...

 • publication . Report . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnekleiv, Jo Vegar;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kastet, Ingrid Vee;
  Publisher: NTNU

  I denne studien har det blitt utført forskning på betydningen av oppgavetekstens utforming i tekstbaserte matematikkoppgaver. Det har blitt utført en småskala kvalitativ undersøkelse med elever i en klasse på 10. trinn som har arbeidet med oppgaver i to runder, og blitt...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ali,Armeen; Varlid, Stian Larsen;
  Publisher: NTNU

  Formålet med denne oppgaven er å utføre analyse av målinger, modellere, simuleringer med tilhørende analyse på banestrømforsyningen for å redusere effekttopper. Dette blir kalt for peak shaving. Det skal undersøkes om et batterianlegg kan ta seg av de høye kortvarige ef...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lilleås, Per Krister;
  Publisher: NTNU

  Det offentlige gjennomfører anskaffelser for flere hundre milliarder kroner hvert år. Således spiller innkjøpsfunksjonen i de ulike offentlige etater en viktig rolle, i forvaltningen av våre felles midler. Formålet med denne masteroppgaven, er å undersøke om kommuner i ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tafjord, Daniel Skuseth; Paulsen, Andreas Sørheim; Strand, Karoline;

  Hensikten med denne oppgaven er å automatisere monteringen av et forhjul på en barnevogn produsert av Stokke AS. Forhjulet består av mange små deler og er således konstruert for manuell montering. En manuell montering har lav repeterbarhet og det er derfor ønskelig å se...

6,707 research outcomes, page 1 of 671