Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kari Margrete Hjelle; Diana Munkner; Sissel Alsaker;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  <jats:p>&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman;"&gt;&lt;em style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;M&amp;aring;let med artikkelen er &amp;aring; synliggj&amp;oslash;re hv...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Reime, Marit Hegg;

  Gastric bypass – no quick fix for lifestyle changes. Patient experiences two years after bariatric surgery. The aim of the study was to examine which factors affect the patient's ability to cope with lifestyle changes, the importance of social support to maintain lifest...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Karen Louise; Einarsen, Kari Anne;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  <jats:p>&lt;p class="Toverskrift3" style="margin: 6pt 0cm;"&gt;&lt;span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman;"&gt;Abstract&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete;
  Publisher: Høgskolen i Bodø

  <jats:p>Litteraturgjennomgangen omhandler forskningsbasert kunnskap som er utviklet om smerte- og smertevurdering hos pasienter med og uten demenssykdom i sykehjem. S&amp;oslash;k i elektroniske databaser med s&amp;oslash;keordene "pain", "pain assessment", "dementia", ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Masvie, Toril Beate; Ytrehus, Siri;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  <jats:p>&lt;p class="Toverskrift3" style="margin: 6pt 0cm;"&gt;&lt;span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman;"&gt;Abstract&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  <jats:p>The manager as innovator and equilibrist: a qualitative study of the experiences of Norwegian managers in health and welfare service taking part in research partnership with higher educationManagers in health and welfare services have overall responsibility to d...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kari Høium;
  Publisher: Høgskolen i Bodø

  <jats:p>&lt;p align="left"&gt;Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for &amp;aring; styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomf&amp;oslash;rt i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ul...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marit Fougner;
  Publisher: Høgskolen i Bodø. Institutt for sykepleie og helsefag

  <jats:p>Artikkelen omhandler bruk av ulike caseoppgaver som utgangspunkt for studentaktive l&amp;aelig;ringsformer. Caseoppgaver har v&amp;aelig;rt relatert til fysioterapiteori, et av kjernefagene i andre studie&amp;aring;r. Artikkelen belyser hvilke oppgavetyper som e...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Liv-Helen Odland;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  <jats:p>Artikkelen representerer en refleksjon over at NOKUT i forbindelse med revidering av akkreditering av studietilbudet &amp;rdquo;Bachelorgradsstudium i sykepleie&amp;rdquo; ved H&amp;oslash;gskolen i Bod&amp;oslash;, hevder at fremtidige sykepleiere m&amp;aring; ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Randi Vangen Skyrud; Anne Trollvik;

  <jats:p>The experiences and challenges faced by morbid obese subjects when participating in lifestyle intervention The aim of this study was to examine the experiences and challenges of the morbidly obese when participating in a long-term lifestyle intervention. The sub...

21 research outcomes, page 1 of 3
Last index information