Filters (4 )
Download Results
2,116 research outcomes, page 1 of 212
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Sverre Daniel;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Denne studien er en diskursanalyse av petroleumsdebatten i Lofoten og Vesterålen i perioden 31.mars 2006 da Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble utgitt, til 31. mars 2011 etter at den Oppdaterte forvalt...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malkenes, Svein Erik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Store og åpne arrangementer gjennomføres stadig oftere i Norge og kan være både komplekse og svært ressurskrevende. Slike arrangementers egenart kan også utgjøre et stort risikobidrag til samfunnet i tiden det pågår...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espen, Skogen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Egenskapene i en betongkonstruksjon avgjøres i stor grad av bindemiddelet. Når deler av sementen byttes ut med pozzolan er det mulig å påvirke varmeutviklingen og dermed også temperaturutviklingen i herdefasen. Dette er igjen me...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lunde, Caroline;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Det er lenge forsket på hva som fremmer kreativitet i næringslivet, og forskere har poengtert at organisasjoner bør opprettholde fokus på innovasjon og utvikling for å ikke bli akterutseilt. I organisasjonssammenheng er det frem til ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingunn, Stangeland;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I denne studien drøfter jeg hvordan lærere kan fremme leseforståelse hos elever i ungdomsskolen i samfunnsfag. Metodene som er benyttet i studien er kvalitativ observasjon og intervju. Respondentene er to lærere som har sitt daglige v...

 • Lærererens undervisningskunnskap i matematikk (UKM) blir i forskningen fremhevet som en faktor med stor betydning for både undervisningskvalitet og elevers læring. Utgangspunktet for denne studien er spørsmålet om hvordan det er mulig å studere og måle lærereres UKM. Av...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fanebust, Frode;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in History didactics. Masteroppgave beskriver den hemmelige norske okkupasjonsberedskapen i Norge i årene fra 1946 til 1991.

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Eivind Johan;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken utarbeide, eller ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Børge; Myrstad, Øystein;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Vi har undersøkt anbefalinger for bruk av low-flow inhalasjonsanestesi. Gjennomgang av forskning avdekket sprikende anbefalinger. Vi erkjente et behov for å oppsummere og kvalitetsvurdere forskningskunnskapen, og i tverrfagl...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alsvik, Øyvind; Strand, Kari Barkved;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance This master thesis studies the relationship between spot and forward prices in the European natural gas market. This is done by analyzing spot and forward prices from two large hubs in Continental Europe; namely Title Transfer Facility and Zee...

2,116 research outcomes, page 1 of 212