Filters (4 )
Download Results
2,765 research outcomes, page 1 of 277
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ola Westby;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Aktiv forvaltning av miljø og klima er sett på som en av vår tids største utfordringer. Sertifisering av skog og skogprodukter har kommet som et krav fra forbruker, og skal tilføre skogforvaltningen noe mer enn lover og forskrifter. Miljøsertifiseringene skal sikre allm...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Therese;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Vi har i denne oppgaven valgt å se Obamas endringsledelse i form av Kotters 8 – steg, supplert med Aristoteles sin klassiske kommunikasjonsmodell. Der formålet er å finne en sammenheng, eventuelle likheter, mellom Obamas endringsledelse og Kotters 8- steg. Dette fra Oba...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vadum, Eivind Andreas;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I moderne tid har en stadig økende urbanisering gitt mange tette flater ved at det bygges mer kompakt og at nye områder bygges ut. Tendensen fram til nyere tid har vært at naturlige vannveier forsvinner til fordel for lukkede rørsystemer designet for å lede vannet hurti...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helsengreen, Håkon;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Large volumes of Norway's greenhouse gas emissions are associated with road transport, of which about one third of the emissions come from the heavy transport sector. The problem is that the heavy transport sector has such a large share of the greenhouse gas emission bu...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Tronsmo, Anne Marte;
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ratnavel, Sutha;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Det er mangel på kartlegging av materialdata på polymermaterialer og komposittpolymerere i arktisk klima, samtidig som det er større fokus på resirkulerte polymerere. Denne hovedoppgaven tar for seg metodeutvikling for kartlegging av elastisitetsmodulen i arktiske tempe...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian;
  Publisher: Bioforsk

  Overvåkingen av Kolstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zaidan, Khalid;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Konvensjonelle overvannssystemer består stort sett av sluk og rørsystem. Målet med dette systemet er å lede overvannet raskt gjennom rørsystemet fra tettsteder til nærmeste resipient. Med hensyn til vannmengder fungerte denne løsningen bra før, da et slikt system var di...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lu, Nina Peiqin;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Transmission quality of speech is based on the "Speech Transmission Index" (STI). While stipulated minimum values for STI exists for office environments in Norway, there are no such criteria for educational facilities such as classrooms at the time of this writing. In t...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingebrigtsen, Thor André;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Bygningsindustrien står for omtrent 40% av energiforbruket i Europa og det å forbedre energieffektiviteten i byggebransjen vil være essensielt i utviklingen mot en bærekraftig framtid. I de siste tiårene har energisimuleringsprogrammer vært et primært verktøy for å simu...

2,765 research outcomes, page 1 of 277